بایگانی

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

متن کامل بیانیه کانون نویسندگان ایران در محکومیت صدور حکم ۱۸ سال زندان برای سه نویسنده

قادر محمد زاده ؛ در چهاردهمین روز اعتصاب خود تا رسیدن به خواسته هایم ادامه خواهم داد

آزادی دو زندانی از زندان ارومیه ( دریا )

مسابقه‌ای شرم آور، بین بدنام ترین «قاضی» ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، برای سرکوب سازمان یافته جنبش‌ها!

کرج، بهشت سکینه: آن دور و بر …

بیستمین سالگرد قتلهای سیاسی-زنجیره‌ای

بیش از هزار سال زندان و شش هزار ضربه شلاق؛ گزارشی از محکومیت‎های صادره برای دراویش گنابادی پس از واقعه گلستان هفتم

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)

حکم چهل سال حبس برای چهار تن از مسیحیان در ایران

ارجاع پرونده مرجان داوری به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی

عامل تغییر نظام شناسایی شد! / این یک داستان واقعی ست.

عباس لسانی به دلیل “برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری” بیست و سوم فروردین‌ماه در دادگاه محاکمه می‌گردد

صدور حکم پنج سال حبس برای سهیلا کارگر، فعال مدنی

برگزاری دادگاه مجدد محمدعلی طاهری

عفو بین‌الملل در سال ۵۷ طی بیانیه‌ای از کشتار‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۱)اعدامی خوشبخت،اعدامی بدبخت!

دادگاه انقلاب: گلرو، نوزاد ناپدیدشده در اوین، یک پرونده خیالی است

وضعیت وخیم جسمانی علیرضا گلیپور؛ زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین

گزارشی از وضعیت آزیتا رفیع‌زاده؛ شهروند بهایی محبوس در زندان اوین

اعتراض شیخ بهاء الدین محلاتی و پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی: اعدام در دادگاه‌های انقلاب و بریدن سر گوسفند

ابوطالب کوشا به دلیل صدور دادخواست اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

مرتضی تورک به دلیل فشار بر زندانیان سیاسی و نداشتن استقلال در قضاوت مرتکب نقض حقوق بشر شده است

جعفر عظیم زاده از بیمارستان آتیه مرخص شد

قاضی پیرعباسی به دلیل صدور احکام حبس و اعدام برای معترضان به انتخابات88 مرتکب نقض حقوق بشر شده است

احسان مازندرانی؛ بیهوشی و انتقال به بهداری

بازجویی از آرش صادقی در بند دوالف سپاه/ انتقال به بند هشت اوین

بازداشت و بی خبری از وضعیت فعالین مدنی در شهر سنندج