بایگانی

صدارت – (۲۰) مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- ادا …

هدف گرفتن اوکراین: چگونه جان میرس‌هایمر و استفن کوهن روایت مسلط را به چالش می‌کشند

از ۵ اسفند تا ۱۳ خرداد

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند

تنگنای همبستگی؛ برخی از نکات مورد اختلاف در برخورد با مسئله‌ی امپریالیسم

شهروندان خوب فرمانبر پارسای اوکراینی نمی‌ترسند؛ مروری بر کتاب «شهروندان خوب نباید بترسند»

اوکراین: وقتی آمریکا جنگ برای استقلال را نیابتی می‌کند

جنگ اوکراین چه درسی برای بشریت دارد؟

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش پایانی

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش سوم: اوکراین

ویدئوی دیدنی شکار تانک روسی با موشک جاولین توسط نیروهای اوکراین

دیالوگ هفته: آیا خصلت نیابتی جنگ اوکراین عیان‌تر شده؟ آیا این جنگ از مرزهای کنونی فراتر خواهد رفت؟

صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصل۲۹-جلسه …

جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر

به دام انداختن و مجازات سربازان متجاوز روس توسط پهبادهای کوچک مجازاتگر رزمندگان اوکراینی- فیلمها

ویدئوی دیدنی انهدام ۴ تانک روس توسط یک تیم موشکی اوکراین

جنگ اوکراین: جدال نظرها و بحث جنگ «بیناامپریالیستی»

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازدهم

نجات معجزه آسای یک خانم هنگام برخورد موشک در ماریوپل اوکراین – ویدئو

چه کسی با فاشیسم می‌جنگد؟ نقدی بر ادعای مبارزه با فاشیسم توسط روسیه

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم

فیلم لحظات دیدنی انهدام هلی کوپتر متجاوز روسی پس از اصابت موشک نیروهای اوکراین

از جنگ سرد تا صلحِ داغ

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

«جنگ اوکراین خانه به خانه ما را با خود می‌برد»

تزارِ عصرِ مدرن

از چامسکی تا محور مقامتی‌ها؛ به نام چپ به کام ارتجاع

بوریس جانسون و زلنسکی در خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین – ویدئو

حقیقت، دگراندیشی و روشن‌فکران روسیه…………آندری اوستالسکی در گفت‌وگو با بهروز آفاق

سخنان دردناک رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی خطاب به مادران سربازان روسی به زبان روسی- ویدئو