بایگانی

بیانیه مطبوعاتی؛ روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر و راه ناهموار آنان در ایران

قضیه درنگ (۳)، جمع‌بندی اولیه، پرسش اول، چگونه دگراندیش(ها) در کشور تحت حکومت اسلامی زنده بماند؟!

قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ ش …

ابرتلنگرها!، ایران و بقیه جهان در ظلمت و جنایت و فساد و انحطاط، چرا؟ چون، همه علیه حقوق بدیهی بشریت …

گسترش جنون توتالیتاریسم حکومتی؛ چرا؟

یک مشت تلنگر و اپوزیسیون بی دست؟!، پرستاران دیکتاتوری!، مشکل کجاست؟ مغزهای پریشان آنها و یتیمی مردم …

قضیه تلنگر ۵(؟!)، آن کوه بزرگ رضاشاه و کوه‌پایه محمدرضاشاه، این شاهزاده کوچکی پدیدار گشته! چرا؟!

قضیه تلنگر (؟!)، وقتی می‌گویند اسم و رسمتان را عوض کنید- قبل از این‌که دیگران عوضتان کنند- منظور چیس …

قضیه تلنگر(؟!)،آنها تمام نظامی و میلیتاریستی و مستقیم می‌جنگند با هم، ولی می‌گویند جنگی با هم نمی‌ …

نقشه جغرافیای مردم شناسی 8000 سال پیش

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، چرا شرایط مهیای سقوط امروز دیکتاتوری ضد بشری ج.ا مشابه اواخر پهلوی است؟

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، تحلیل شکست ایدئولوژیک دیکتاتوری ولایی و میزان بالای خیانت این جریان به س …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، اگر این بار هم ج.ا قسر در برود، بایست به طور جدی به مشابهت داستان داعش و ال …

کمدی تراژدی “حکومت شورایی/ شبه شوروی/ شبه کمونیستی دیکتاتوری ج.ا” وقتی حماقت تکرار می شود، دیگ …

مجلس حکومتی؛ دعوا بر سر لحاف ملا یا حقوق مردم؟

خیانت رسانه ها به صلح در جهت سرکوب صلح طلبی

جشنواره کن محکومیت سعید روستایی را «نقض جدی آزادی بیان» خواند

دیکتاتوری

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی

درباره‌ی آزادی بیان

سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!

برای رفع سوءتفاهم، نوشتاری در دفاع حقوق بشری کارگران جنسی، دگرباشان جنسی، همجنس گراها، ترنس ها،&#۸۲۳ …

نکات بنیادین مبارزه حقوق بشری خواهانه برای مردم معمولی و آزادگان، درباره اهمیت وب سایت های هو ایز …

مجله حقوق ما

کاریکاتورهای شارلی ابدو و شوکران آزادی بیان

سلمان رشدی در نخستین سخنرانی پس از سوء قصد: “آزادی بیان در غرب در معرض تهدید قرار دارد..”

قانون و آزادی بیان

ایران: جامعه‌ی بین‌المللی باید به اعدام معترضان واکنش نشان دهد

جنگ اباطیل: یک گزارش ساده به ج.ا اگر برسد.

به دستگیری و برخورد با روشن‌فکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهید!

جنگ اباطیل: رسوایی اقتصادی اهریمنان ضد ایرانی (حاکمیت سگ و گربه پرستی!) سوءاستفاده ایران‌ستیزان تا …

مصلحان، شماتت‌گر علیه آزادی بیان

تولید خرمذهبی، بعد از غرب-اسرائیل‌ستیزی و مفسدان (از آموزشی تا اقتصادی)، سومین کار سمی مهلک انحطاط …

مفسد آموزشی، خائن به همه جهانیان است حتی به خودش!