بایگانی

ایران: جامعه‌ی بین‌المللی باید به اعدام معترضان واکنش نشان دهد

جنگ اباطیل: یک گزارش ساده به ج.ا اگر برسد.

به دستگیری و برخورد با روشن‌فکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهید!

جنگ اباطیل: رسوایی اقتصادی اهریمنان ضد ایرانی (حاکمیت سگ و گربه پرستی!) سوءاستفاده ایران‌ستیزان تا …

مصلحان، شماتت‌گر علیه آزادی بیان

تولید خرمذهبی، بعد از غرب-اسرائیل‌ستیزی و مفسدان (از آموزشی تا اقتصادی)، سومین کار سمی مهلک انحطاط …

مفسد آموزشی، خائن به همه جهانیان است حتی به خودش!

ابعاد آزادی بیان: یک چهارچوب نظری جدید

اگر از آزادی بیان دفاع نکنیم کارمان به زندگی در استبداد ختم می‌شود

سلمان رشدی، تجاوز به حق حیات «مرتد»، تروریسم محکوم است

نگاهی به تشدید فشار بر بهاییان در ماه‌های اخیر

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»: دو راهی آزادی یا خفقان؛ دفاع از جولیان آسانژ، دفاع از آزادی ست

خشونت در فضای اجتماعی؛ گفت‌وگو با شیرین عبادی

آزادی رسانه‌های ایران در سالی که گذشت

اقتدارگرایی دیجیتال؛ طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران

طرح صیانت از افسانه‌ی جمهوری اسلامی

سایه وحشت از اینترنت و  نفوذ پیکره حکومت را فرا گرفت

آزادی اینترنت در جهان! آزادی در جهان

نه‌گویی به سرکوب آزادی بیان: فضیلت یا ضرورت؟

نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۱

فراخوان عمومی به تجمع در اعتراض به برگزاری دادگاه توماج صالحی

باتمام قوا از آزادی ژولیان آسانژ، خبرنگار افشاگر دفاع کنیم‎‎

بیانیه انجمن دفاع از مطبوعات در سالگرد زندان رئیس و نایب رئیس خود

اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران را آزاد کنید!

آزادی بیان: تفسیری بر یک شعر برای فروهرها

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر علیه طرح صیانت مجلس: دور زدن قانون اساسی دور از چشم مردم

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در مخالفت با طرح تشدید سانسور فضای مجازی

دشمنی و خصومت بی‌حد و حصر آیت‌الله قتل‌عام ابراهیم رئیسی با آزادی بیان و اندیشه!

کلیات طرح مجلس با هدف تشدید سرکوب شهروند خبرنگاران تصویب شد

اعتراض صنفی اهالی رسانه: از غزه تا کابل روزنامه‌نگاران را قربانی جنگ‌افروزی نکنید

«تنها در میدان» طرحی از ایمان رضایی به مناسبت روز آزادی مطبوعات