صفحه‌ی ویژه‌ی

gholam.khormaee

آخرین مطالب :


پرچمدار در بیراهه!


نیامده رخت بربست !

روسیه برنده ى بهار عربى در سوریه


اندر حکایت برداشت ٠٠٠٠ از پول ملى

بداهت دور از نظر

خواب غفلت یا” کُماى سیاسى”


امیرحسین ٨ ساله پاتکى جاودانه شد!


سقوط آزاد بانک مرکزى


صلح یا سُلطه


زِبل خان همه جا!

اجتناب از دَمِش برانبار کاه !


” پول من کو؟”


جدالى بى انتها


سپرده گذاران بلاتکلیف !

آخرین نظرات توسط نویسنده gholam.khormaee

    نطری یافت نشد.