صفحه‌ی ویژه‌ی

gholam.khormaee

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :

بداهت دور از نظر

خواب غفلت یا” کُماى سیاسى”


امیرحسین ٨ ساله پاتکى جاودانه شد!


سقوط آزاد بانک مرکزى


صلح یا سُلطه


زِبل خان همه جا!

اجتناب از دَمِش برانبار کاه !


” پول من کو؟”


جدالى بى انتها


سپرده گذاران بلاتکلیف !

آخرین نظرات توسط نویسنده gholam.khormaee

    نطری یافت نشد.