صفحه‌ی ویژه‌ی

gholam.khormaee

آخرین مطالب :


پرچمدار در بيراهه!


نيامده رخت بربست !

روسيه برنده ى بهار عربى در سوريه


اندر حكايت برداشت ٠٠٠٠ از پول ملى

بداهت دور از نظر

خواب غفلت يا” كُماى سياسى”


اميرحسين ٨ ساله پاتكى جاودانه شد!


سقوط آزاد بانك مركزى


صلح يا سُلطه


زِبل خان همه جا!

اجتناب از دَمِش برانبار كاه !


” پول من كو؟”


جدالى بى انتها


سپرده گذاران بلاتكليف !

آخرین نظرات توسط نویسنده gholam.khormaee

    نطری یافت نشد.