خبر کوتاه است : « سه کودک ٨-٩ ساله ى اهل روستاى پاتک از توابع شهرستان منوجان ، صبح یکشنبه ٩٧/٣/۶ براى تفریح و بازى به کوه مى روند ، اما متأسفانه راه گم مى کنند و به تاریکى بر مى خورند. گرماى طاقت فرسا وبى آبى و سرگردانى یک روز تمام در کوه وبیابان، یکى از سه کودک راآن قدراز پادر مى آورد که دوستش امیرحسین اورا به نقطه ى امنى هدایت مى کند و خود و دوست دیگرشان صابر، درتاریکى در جستجوى روستاى شان هم گام مى شوند .
در این تلاش، به محض آشکار شدن چراغ هاى روستا ، امیر حسین، صابر را به ادامه ى مسیر به تنهائى دعوت مى کند ولى … خود در راه باز گشت به منظور نجات جان دوستشان گم مى شود .
صابر به محض بازگشت به روستا موضوع را مطرح و اهالى روستاشبانه در جستجوى گم شدگانشان ، پسرک دچار ضعف را مى یابند ولى امیر حسین را نه .
صبح روز دوشنبه از هلال احمر کمک مى خواهند، اماتلاش سه روزه تیم اعزامى متشکل ازنیروهاى هلال احمر، بسیج ، سگ هاى زنده یاب ،اهالى روستا و به ویژه دو دوست جان سالم بدر برده اش تا کنون منجر به یافتن او نشده است .» ( نقل از صفحه ى حوادث رسانه هاى کاغذى مورخ ٩٧/٣/١٠)
خبر به غایت هولناک است و چه بسا کمر شکن .
ازدرون خبر ، ایرادات اساسى مى توان به سه خانواده ى کودکان وارد دانست ، ایراداتى که ازسهل انگارى اولیاء پا فراتر دارند ، حتى به مردم روستاایراد وارد است که چرا نیروهاى امدادگررا همان شبانه خبر نکردند .
درخود گزارش نارسائى ها و ناگفته هائى است که توجیه ندارند؛ مثلاً معلوم نیست نیرو هاى امداد گر با چه امکاناتى دست به جستجو زدند ،آیا ازهلیکوپترهاى مجهز به دوربین هائى که تحرک هرموجود زنده اى را نشان مى دهد استفاده کرده اند ؟ آیا لازم نبوده از امدادگران فدراسیون کوهنوردى در خواست کمک کننند؟ آیاازامکانات استانى استمداد طلبیده اند ؟
طبعاً براى این که از کل ماجرا سردربیاوریم باید منتظر فیلم مستندى باشیم که توسط کارگردان ایرانى ممنوع الخروج و محروم ازارائه هنرش براى هموطنانش که در یکى از عالیترین جایگاه هاى ارزیابى هنرهفتم مطرح مى گردد.
ازهمه ى این هاگذشته یک افتخار تاریخى نصیب ما شد ، که این بار باز هم ، بزرگ ” دهقان فداکار “دیگرى در این سرزمین اسیر خودخواهى هاى بى انتهاامکان ظهوریافته است که باید نه تنها نَقْلِ مجالس شود بلکه سینه به سینه ونسل به نسل ، چون ستاره اى درخشان درآسمان بخیل کشورمان تاأبد الآباد خاطره ى فداکاری هایش را حفظ کرد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)