“اگر آدم ها غمّ را با هم تقسیم نکنند ، غم آن ها را تفسیم مى کند.” (مردى به نام اُوه)
اگر ما نتوانیم صورت به غایت ساده شده اى از وقایع پیرامونى مان ارائه دهیم ، وتدریجاً با افزودن و کاستن و چه بسا تغییراتى در مبانى آن خود را به دینامیسم اصل ماجرا نزدیک کنیم و در پیچ وخم پر راز ورمز جزئیات آن هردم نفس تازه کنیم چه بسا بیش از پیش از آهنگ پرشتاب عصر ارتباطات عقب خواهیم ماند .
وقتى از نوام چامسکى ٩٠ ساله مى پرسند توصیه ى شما به جوانانى که امید چندانى به آینده ندارند چیست ، پاسخ مى دهد ، در گذشته مشکلات و چالش هاى بسیار شاق ترى وجودداشت وبا جهد و ایثارازبین رفتند؛ و تاکید مى کند ، شعارى را که گرامشى مشهورش کرده را به جد بگیریم : «بدبینى عقل ، خوشبینى اراده .» (١)
بخشى ازاین اراده ى امیدوار کننده درتوانائى تحلیل اوضاع واحوال زمانه ى مان متجلى مى شود .
در تعقیب این راستا ، نگاهى به وقایع اخیر سوریه مى اندازیم که به نوعى سرنوشتش به زندگى تک به تک ما گره خورده است .
یکى ازمیوه هاى تلخ بهارعربى٢٠١١به صحراى محشر تبدیل شدن سوریه و ظهور پرقدرت داعش در منطقه بود .
در تاریخ بشر همیشه جائى از پهنه ى زمین جنگ بوده ، وهمیشه قدرت هاى بزرگ آشکار یا نهان در آن جنگ نقش داشته اند .
در قرن بیستم امثال جنگ ویتنام ، دو کره و ایران وعراق بسیار داشته ایم .
با برچیده شدن داعش و خروج تدریجى ارتش ایالات متحد آمریکااز روسیه تاحدى از راز پوشى و محرمانگى جنگ سوریه کاسته شده است .
روسیه که همان شوروى است که فرو نپاشید بلکه نقاب دروغین تاریخى سنگین اش مبنى بر حمایت از زحمتکشان و فرودستان در چهره اش فرو شکست ، تاریخاً سوریه را اندرونى خود و دروازه ى ورودى اش به خاورمیانه و راهنماى ورود ج. ا. ا.به سوریه مى داند( ٢ ).
روسیه در سوریه پایگات دائمى هوائى حمیمی وپایگاه دریائى دائمى طرطوس را دارد، واز انفعال سیاست هاى ایالات متحد آمریکا در توسعه ى نظامى خود در آنجا حداکثر استفاده را برده ، به لحاظ اقتصادى در صدد است سامانه ى موشکى به ایران ، عربستان ، اسرائیل وسوریه بفروشد .
روسیه از حمایت آمریکا از برجام که موجب ترس اسرائیل و عربستان سعودى شده بود استفاده کرد و روابط اش را با دو کشور که یکى غول نفتى و دیگرى غول نظامى خاورمیانه است بهبود بخشید .
وبدین ترتیب روسیه صحنه گردان اصلى وقایع در سوریه شد،
مى دانیم ازجمعیت ٨/٧ میلیونى اسرائیل ١/۵ میلیون آن روس هستند وزبان روسى سومین زبان اسرائیل بعد از عبرى وعربى است ، و روسیه تحت هیچ شرایطى خود را ملزم به ایجاد تنش با اسرائیل نمى داند .
روسیه با ترکیه هم تعامل دارد و نگرانى هاى ترک ها را درک مى کند و در صدداثبات آن است که همه چیز در سوریه تحت کنترل است .
اقتصاد روسیه هرچند نصف اقتصاد کالیفرنیا رمق ندارد ، ولى روس ها مطمئن هستند در باز سازى قریباً ٣۵٠ میلیارد دلارى سوریه جائى دارند .
روسیه نه خود را شریک استژیک ایران مى داند و نه حتى همکارىْ هم جهت .
آن ها در یک کلام خود راصرفاً هم سو با ج. ا. ا. در حفظ بشار اسد در سوریه مى دانند .٨٠ هزارنفر نیروى زمینى اى که به زعامت ج. ا. ا. مى جنگیدند ، از حمایت نیروى هوائى روسیه برخوردار بودند ، ونیاز متقابل دو کشور را فراهم مى ساختند .
گفتن ندارد که روسیه به تمامى قطعنامه هاى سازمان ملل متحد، علیه ج. ا. ا.بدون استثناء جواب مثبت داده است.
از سوئى دیگر فراموش نکنیم دبیر شوراى امنیت ملى که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم است ،صرفاً حضور مستشارى ایران را بنا به درخواست دولت سوریه ، در آن کشور پذیرفت ، لذا قانوناً نمى تواند ادعاى حمله ى بیش از دوهزارباره ى اسرائیل به پایگاه هاى نظامى در سوریه را تکذیب کند .
با این سیماى تصویر شده بعید به نظر مى رسد خط آرمانى تقویت جبهه ى مقاومت علیه اسرائیل که ج. ا. ا. بدنبال آن است ره به جائى ببرد ، یا مانده حساب سود وزیان نهاى براى ج. ا. ا. مثبت باشد .
——————————————————————–

١- نگاه نو ، شماره ١٩٧،گفتگو با نوام چامسکى ، ص١٧٨
٢- ایران فردا ، شماره ۴۵، گفتگو با سفیر اسبق ایران در مسکو ، صص ۵۵-۶٠

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)