“اگر آدم ها غمّ را با هم تقسيم نكنند ، غم آن ها را تفسيم مى كند.” (مردى به نام اُوه)
اگر ما نتوانيم صورت به غايت ساده شده اى از وقايع پيرامونى مان ارائه دهيم ، وتدريجاً با افزودن و كاستن و چه بسا تغييراتى در مبانى آن خود را به ديناميسم اصل ماجرا نزديك كنيم و در پيچ وخم پر راز ورمز جزئيات آن هردم نفس تازه كنيم چه بسا بيش از پيش از آهنگ پرشتاب عصر ارتباطات عقب خواهيم ماند .
وقتى از نوام چامسكى ٩٠ ساله مى پرسند توصيه ى شما به جوانانى كه اميد چندانى به آينده ندارند چيست ، پاسخ مى دهد ، در گذشته مشكلات و چالش هاى بسيار شاق ترى وجودداشت وبا جهد و ايثارازبين رفتند؛ و تاكيد مى كند ، شعارى را كه گرامشى مشهورش كرده را به جد بگيريم : «بدبينى عقل ، خوشبينى اراده .» (١)
بخشى ازاين اراده ى اميدوار كننده درتوانائى تحليل اوضاع واحوال زمانه ى مان متجلى مى شود .
در تعقيب اين راستا ، نگاهى به وقايع اخير سوريه مى اندازيم كه به نوعى سرنوشتش به زندگى تك به تك ما گره خورده است .
يكى ازميوه هاى تلخ بهارعربى٢٠١١به صحراى محشر تبديل شدن سوريه و ظهور پرقدرت داعش در منطقه بود .
در تاريخ بشر هميشه جائى از پهنه ى زمين جنگ بوده ، وهميشه قدرت هاى بزرگ آشكار يا نهان در آن جنگ نقش داشته اند .
در قرن بيستم امثال جنگ ويتنام ، دو كره و ايران وعراق بسيار داشته ايم .
با برچيده شدن داعش و خروج تدريجى ارتش ايالات متحد آمريكااز روسيه تاحدى از راز پوشى و محرمانگى جنگ سوريه كاسته شده است .
روسيه كه همان شوروى است كه فرو نپاشيد بلكه نقاب دروغين تاريخى سنگين اش مبنى بر حمايت از زحمتكشان و فرودستان در چهره اش فرو شكست ، تاريخاً سوريه را اندرونى خود و دروازه ى ورودى اش به خاورميانه و راهنماى ورود ج. ا. ا.به سوريه مى داند( ٢ ).
روسيه در سوريه پايگات دائمى هوائى حميمي وپايگاه دريائى دائمى طرطوس را دارد، واز انفعال سياست هاى ايالات متحد آمريكا در توسعه ى نظامى خود در آنجا حداكثر استفاده را برده ، به لحاظ اقتصادى در صدد است سامانه ى موشكى به ايران ، عربستان ، اسرائيل وسوريه بفروشد .
روسيه از حمايت آمريكا از برجام كه موجب ترس اسرائيل و عربستان سعودى شده بود استفاده كرد و روابط اش را با دو كشور كه يكى غول نفتى و ديگرى غول نظامى خاورميانه است بهبود بخشيد .
وبدين ترتيب روسيه صحنه گردان اصلى وقايع در سوريه شد،
مى دانيم ازجمعيت ٨/٧ ميليونى اسرائيل ١/٥ ميليون آن روس هستند وزبان روسى سومين زبان اسرائيل بعد از عبرى وعربى است ، و روسيه تحت هيچ شرايطى خود را ملزم به ايجاد تنش با اسرائيل نمى داند .
روسيه با تركيه هم تعامل دارد و نگرانى هاى ترك ها را درك مى كند و در صدداثبات آن است كه همه چيز در سوريه تحت كنترل است .
اقتصاد روسيه هرچند نصف اقتصاد كاليفرنيا رمق ندارد ، ولى روس ها مطمئن هستند در باز سازى قريباً ٣٥٠ ميليارد دلارى سوريه جائى دارند .
روسيه نه خود را شريك استژيك ايران مى داند و نه حتى همكارىْ هم جهت .
آن ها در يك كلام خود راصرفاً هم سو با ج. ا. ا. در حفظ بشار اسد در سوريه مى دانند .٨٠ هزارنفر نيروى زمينى اى كه به زعامت ج. ا. ا. مى جنگيدند ، از حمايت نيروى هوائى روسيه برخوردار بودند ، ونياز متقابل دو كشور را فراهم مى ساختند .
گفتن ندارد كه روسيه به تمامى قطعنامه هاى سازمان ملل متحد، عليه ج. ا. ا.بدون استثناء جواب مثبت داده است.
از سوئى ديگر فراموش نكنيم دبير شوراى امنيت ملى كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم است ،صرفاً حضور مستشارى ايران را بنا به درخواست دولت سوريه ، در آن كشور پذيرفت ، لذا قانوناً نمى تواند ادعاى حمله ى بيش از دوهزارباره ى اسرائيل به پايگاه هاى نظامى در سوريه را تكذيب كند .
با اين سيماى تصوير شده بعيد به نظر مى رسد خط آرمانى تقويت جبهه ى مقاومت عليه اسرائيل كه ج. ا. ا. بدنبال آن است ره به جائى ببرد ، يا مانده حساب سود وزيان نهاى براى ج. ا. ا. مثبت باشد .
——————————————————————–

١- نگاه نو ، شماره ١٩٧،گفتگو با نوام چامسكى ، ص١٧٨
٢- ايران فردا ، شماره ٤٥، گفتگو با سفير اسبق ايران در مسكو ، صص ٥٥-٦٠

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)