در یکى از خیابان هاى بازل (Basel) بیل بوردى به دیوار نصب شده که سر وصورت و گردن دو مرد ریش وسبیل دارى را نشان مى دهد که با چشمانى بسته و مستانه خیلى به هم نزدیک عکس بردارى شده اند ، زیر بیل بورد دو سه کلمه به آلمانى نوشته است ، از دوستم مى پرسم چه نوشته، مى گوید تبلیغ کاندوم است .
دقیقاً بیل بورد غول پیکر در جائى نصب شده که دو سه مهد کودک ، کودکستان و دبستان در پیرامونش قرار گرفته اند .
دوستم که فوق و دکترایش را از سوئیس گرفته و آنقدر توانمند است که شامل ٢ درصد غیرسوئیسى هایی است که در آنجا شاغل است به محض اینکه سگرمه هاى مرا در هم فرو رفته مى بیند مى گوید : ” شما مخالف هستید ؟” شانه بالا مى اندازم . فکر مى کنم جا و زمان مناسبى براى گفتمان نیست . دوستم نصف سن مرا دارد و تا بخواهى انرژى ! مکثم طولانى مى شود ، دوستم مى گوید :
– شما با این گونه تبلیغات مشکل دارید؟
مى دانم دارم وارد بحثى مى شوم که طولانى است و باعث مى شود لذت بازدید از شهر را از دست بدهم ، ولى ظاهراً سنبه ى ” مدعى ” پرزور است و قدرى تحریک کننده :
– من کلاً با تبلیغات و به خصوص تبلیغات درون شهرى مشکل دارم !
– شوراى محل که برآیند نظر اکثریت اهالى محل است نصب این بیل بورد را مجاز دانسته ، با موازین رسمى حقوق بشر نیز منافاتى ندارد ، مشکل شما چیست ؟
– عرض کردم با تبلیغات و به خصوص تبلیغات درون شهرى مشکل دارم !
– این همه بیل بورد توى مسیرمان دیدید” مشکل ” (!) نداشت به این یکى که رسیدید ” مشکل دار ” شدید ؟
– مبناى گزینش شوراى محل رأى اکثریت است و نه بحث وجدل به منظور دستیابى به اجماع دیدگاه… و مبناى مرقومه ى حقوق بشر فضاى بعد از جنگ جهانى دوم بود که مربوط به ۶٠-٧٠ سال پیش است .
– اینجا قلب اروپاست و در فهرست سالم ترین کشورهاى جهان قراردارد ، در دو جنگ جهانى شرکت نداشت ، ارزیابى شورا را پذیرفته و دست آورد جهانى حقوق بشر را به رسمیت شناخته و به آن وفادار است .
– من مى گم اگر به نظر حتى اقلیتى قلیل توجه کنیم و ناراحتى شان را به رسمیت بشناسیم پایبندى مان را به رعایت فهم و شعور اجتماعى و حقوق شهروندى نشان داده ایم . تبلیغ هرگونه سکس یا هر گونه وسایل بهداشتى و ایمنى که حتى تعداد انگشت شمارى از اهالى را خوش نیاید ، شایسته است از انظار عمومى دور باشد .
– اگر این استدلال را بپذیریم ، فردا تزئین تک به تک ویترین مغازه ها هم زیر سؤال مى روند . آراستن داخلى اتومبیل ها هم مورد پرسش قرار مى گیرد ، آرایش و لباس پوشیدن ها هم ، اصلاً جائى براى اعمال سلیقه هاى شخصى باقى نمى گذارد، و اساساً نقش انتخاب شخصى چه مى شود ؟
– … بله تمام مواردى که شما اشاره کردید باید مشمول مراعات حق و حقوق شهروندى و ارزش هاى اخلاقى و دامن نزدن به مناقشات بینامردمى و خرده فرهنگ ها شوند . تزئین ویترین مغازه ها مى بایستى از تمامى شئونات توهین آمیز و سؤال بر انگیز که براى افراد جامعه در سنین گوناگون و آداب ورسوم و آئین و مسلک تحریک کننده باشد به دور باشد . داخل اتومبیل نه مسجد است و نه دیسکو ! اجتناب از دیده آزارى حکم مى کند آرایش و لباس پوشیدن، سلیقه و انتخاب شخصى هم فارغ از جنبه هاى تبلیغاتى باشند .
– بفرمائید مرام بلوک شرقى !
– نه ! از قضاء بلوک شرق براى حفظ و توسعه ى نظام و مرام و مکتبش هر گونه ترویج و تبلیغى را روا مى داشت ، عرایض این جانب در مرحله ى اول مشمول نظام هاست ، و در وهله دوم مردم ، هرچند رابطه ى تنگاتنگ و متقابلى دارند . هرچه نظامى در ابراز معیارهاى ارزشى اش مستند، مستدل و بدون آوازه گرائى و هو و جنجال در صحنه ى جامعه عرض اندام کند ، پیرو آن ، مردم نیز چنین مسیرى را پیشه خواهند کرد .
– پس مى فرمائید در جامعه ى سالمِ مورد نظر شما فاتحه ى تبلیغ و یا به تعبیر مورد علاقه ى شما ” آوازه گرائى” خوانده شده است ؟
– شاید بهتر باشد گفته شود مفهومشان عوض مى شود، برترى هاى علمى جاى ” تعارفات ” و ” شانتاژها ” راخواهند گرفت .کتاب هاى رسمى و غیر رسمى آموزشى ، کاتالوگ ها و بروشورهاى علمى و معتبرِ سهل الوصول بخصوص با در نظر گرفتن فن آورى هاى جدید ، جاى بیل بورد هاى حساسیت بر انگیز را خواهند گرفت و اجتماعى شدن و ارتقاء دیدگاه هنرى افراد، ادراک حسى و زیبائى شناسانه ى ما را شکوفا خواهند کرد .
– رگه هاى استبداد شرقى را لابلاى جملاتتان حس نمى کنید ؟
– بهترین تبلیغات شهرى ، سبز و خرم نگه داشتن آن است و چه بسا تبدیل آن به ” باغشهر ” است ، داشتن آب ورهواى سالم ، خانه ها ، بیمارستان ها، مدرسه ها ، دانشگاه ها، آسایشگاه ها و…. مجهز، امن و پایدار، وسایل نقلیه اى راحت و آسوده در دسترس همگان ، ارزان و تندرو ، داشتن رفاه ، بهداشت و آموزش عمومى و امنیت اجتماعى در سنین مختلف و …
– این جا همه ى این ها هست .
– دقیقاً ! وقتى مى بینم بچه هاى ٣-۴ ساله بدون سرپرست و پرستار دست دردست هم حتى در چارراه ها از خطوط عابر پیاده عبور مى کنند به خوبى متوجه آن مى شوم ،اما …پس چه لزومی به حضور بیل بورد مورد بحث است ؟
– شما عقایدتان راتحمیل مى کنید !
– شاید .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)