در يكى از خيابان هاى بازل (Basel) بيل بوردى به ديوار نصب شده كه سر وصورت و گردن دو مرد ريش وسبيل دارى را نشان مى دهد كه با چشمانى بسته و مستانه خيلى به هم نزديك عكس بردارى شده اند ، زير بيل بورد دو سه كلمه به آلمانى نوشته است ، از دوستم مى پرسم چه نوشته، مى گويد تبليغ كاندوم است .
دقيقاً بيل بورد غول پيكر در جائى نصب شده كه دو سه مهد كودك ، كودكستان و دبستان در پيرامونش قرار گرفته اند .
دوستم كه فوق و دكترايش را از سوئيس گرفته و آنقدر توانمند است كه شامل ٢ درصد غيرسوئيسى هايي است كه در آنجا شاغل است به محض اينكه سگرمه هاى مرا در هم فرو رفته مى بيند مى گويد : ” شما مخالف هستيد ؟” شانه بالا مى اندازم . فكر مى كنم جا و زمان مناسبى براى گفتمان نيست . دوستم نصف سن مرا دارد و تا بخواهى انرژى ! مكثم طولانى مى شود ، دوستم مى گويد :
– شما با اين گونه تبليغات مشكل داريد؟
مى دانم دارم وارد بحثى مى شوم كه طولانى است و باعث مى شود لذت بازديد از شهر را از دست بدهم ، ولى ظاهراً سنبه ى ” مدعى ” پرزور است و قدرى تحريك كننده :
– من كلاً با تبليغات و به خصوص تبليغات درون شهرى مشكل دارم !
– شوراى محل كه برآيند نظر اكثريت اهالى محل است نصب اين بيل بورد را مجاز دانسته ، با موازين رسمى حقوق بشر نيز منافاتى ندارد ، مشكل شما چيست ؟
– عرض كردم با تبليغات و به خصوص تبليغات درون شهرى مشكل دارم !
– اين همه بيل بورد توى مسيرمان ديديد” مشكل ” (!) نداشت به اين يكى كه رسيديد ” مشكل دار ” شديد ؟
– مبناى گزينش شوراى محل رأى اكثريت است و نه بحث وجدل به منظور دستيابى به اجماع ديدگاه… و مبناى مرقومه ى حقوق بشر فضاى بعد از جنگ جهانى دوم بود كه مربوط به ٦٠-٧٠ سال پيش است .
– اينجا قلب اروپاست و در فهرست سالم ترين كشورهاى جهان قراردارد ، در دو جنگ جهانى شركت نداشت ، ارزيابى شورا را پذيرفته و دست آورد جهانى حقوق بشر را به رسميت شناخته و به آن وفادار است .
– من مى گم اگر به نظر حتى اقليتى قليل توجه كنيم و ناراحتى شان را به رسميت بشناسيم پايبندى مان را به رعايت فهم و شعور اجتماعى و حقوق شهروندى نشان داده ايم . تبليغ هرگونه سكس يا هر گونه وسايل بهداشتى و ايمنى كه حتى تعداد انگشت شمارى از اهالى را خوش نيايد ، شايسته است از انظار عمومى دور باشد .
– اگر اين استدلال را بپذيريم ، فردا تزئين تك به تك ويترين مغازه ها هم زير سؤال مى روند . آراستن داخلى اتومبيل ها هم مورد پرسش قرار مى گيرد ، آرايش و لباس پوشيدن ها هم ، اصلاً جائى براى اعمال سليقه هاى شخصى باقى نمى گذارد، و اساساً نقش انتخاب شخصى چه مى شود ؟
– … بله تمام مواردى كه شما اشاره كرديد بايد مشمول مراعات حق و حقوق شهروندى و ارزش هاى اخلاقى و دامن نزدن به مناقشات بينامردمى و خرده فرهنگ ها شوند . تزئين ويترين مغازه ها مى بايستى از تمامى شئونات توهين آميز و سؤال بر انگيز كه براى افراد جامعه در سنين گوناگون و آداب ورسوم و آئين و مسلك تحريك كننده باشد به دور باشد . داخل اتومبيل نه مسجد است و نه ديسكو ! اجتناب از ديده آزارى حكم مى كند آرايش و لباس پوشيدن، سليقه و انتخاب شخصى هم فارغ از جنبه هاى تبليغاتى باشند .
– بفرمائيد مرام بلوك شرقى !
– نه ! از قضاء بلوك شرق براى حفظ و توسعه ى نظام و مرام و مكتبش هر گونه ترويج و تبليغى را روا مى داشت ، عرايض اين جانب در مرحله ى اول مشمول نظام هاست ، و در وهله دوم مردم ، هرچند رابطه ى تنگاتنگ و متقابلى دارند . هرچه نظامى در ابراز معيارهاى ارزشى اش مستند، مستدل و بدون آوازه گرائى و هو و جنجال در صحنه ى جامعه عرض اندام كند ، پيرو آن ، مردم نيز چنين مسيرى را پيشه خواهند كرد .
– پس مى فرمائيد در جامعه ى سالمِ مورد نظر شما فاتحه ى تبليغ و يا به تعبير مورد علاقه ى شما ” آوازه گرائى” خوانده شده است ؟
– شايد بهتر باشد گفته شود مفهومشان عوض مى شود، برترى هاى علمى جاى ” تعارفات ” و ” شانتاژها ” راخواهند گرفت .كتاب هاى رسمى و غير رسمى آموزشى ، كاتالوگ ها و بروشورهاى علمى و معتبرِ سهل الوصول بخصوص با در نظر گرفتن فن آورى هاى جديد ، جاى بيل بورد هاى حساسيت بر انگيز را خواهند گرفت و اجتماعى شدن و ارتقاء ديدگاه هنرى افراد، ادراك حسى و زيبائى شناسانه ى ما را شكوفا خواهند كرد .
– رگه هاى استبداد شرقى را لابلاى جملاتتان حس نمى كنيد ؟
– بهترين تبليغات شهرى ، سبز و خرم نگه داشتن آن است و چه بسا تبديل آن به ” باغشهر ” است ، داشتن آب ورهواى سالم ، خانه ها ، بيمارستان ها، مدرسه ها ، دانشگاه ها، آسايشگاه ها و…. مجهز، امن و پايدار، وسايل نقليه اى راحت و آسوده در دسترس همگان ، ارزان و تندرو ، داشتن رفاه ، بهداشت و آموزش عمومى و امنيت اجتماعى در سنين مختلف و …
– اين جا همه ى اين ها هست .
– دقيقاً ! وقتى مى بينم بچه هاى ٣-٤ ساله بدون سرپرست و پرستار دست دردست هم حتى در چارراه ها از خطوط عابر پياده عبور مى كنند به خوبى متوجه آن مى شوم ،اما …پس چه لزومي به حضور بيل بورد مورد بحث است ؟
– شما عقايدتان راتحميل مى كنيد !
– شايد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)