جناب دکتر احمد توکلى ، ازچهره هاى بارز و شاخص ج.ا.ایران که از فرداى پیروزى انقلاب سیاسى بهمن ۵٧ تا کنون غیر از دوسه سالى که براى اخذ مدرک دکترا در اقتصاد در انگلستان مشغول تحصیل بودند ، همواره در صحنه ى سیاست و اقتصاد حضور داشته اند .
اهل نظر مى دانند که ابرازات ایشان از سبقه وصبغه ى آکادمیک صرف نیست ، ایشان به منابع، مآخذ، مدارک و مستنداتى دسترسى دارند که منحصراً خواص مى توانند از آن ها بهره مند شوند. همین امر توانائى ایشان را در تحلیل ها و توصیه ها و چه بسا پیش بینى ها
معتبر تر مى کند .
جایگاه طولانى ایشان در نظام ج .ا.ایران وامکان دسترسى سریع ایشان به ماوقعِ به غایت رنگارنگ اقتصاد سیاسى در منطقه ، قاره آسیا و جهان باعث شده از منظرى به عنوان «کعب الاخبار » شناخته شوند .
در چندروزاخیر ایشان به عنوان یکى از نخبگان ونظریه پردازان جناح راست در مختصر کلامى گفتند:
«وقتى مردم براى وجوه خود اقدام کردند، بانک انصار هرمیزان پول که مى خواستند ، مى داد. مردم وقتى مطمئن شدند پولشان داده مى شود ، پول ها را برگرداندند. دراین زمینه سپاه مى توانداین کار را انجام دهد، ولى بانک مرکزى از انجام آن ناتوان است .»(ایرنا)
خُب! که اینطور ! بارمعانى بر کوتاهى سخن چنان سایه انداخته که جاى تعمق و دقت نظر را دو چندان مى کند ، ابزارهمیشگى مان را در برخورد با کلام بزرگان فراچنگ مى آوریم ، دردستى ذرّه بین دردستى دگر مقّاش در حالی که ازاستفاده از کلاه ایمنى مجهز به نورافکن غافل نمانده ایم :
١- آیا آوازه گرائى و تبلیغى زیرکانه تر از این له «بانک انصار» که متعلق به سازمان سپاه پاسداران ج. ا. ایران است ، ازرسانه اى امکان پخش داشت، کم خرج ، کوتاه ، مستدل ، برترى جویانه نه تنهانسبت به سایر رقباء بلکه حتى نسبت به اُمٌ الْقٓراء ومخزن الاسرارو المخازن کلیه ٣۴ بانک و مؤسسه ى مالى واعتبارى موجود یعنى : «بانک مرکزى ج . ا.ایران» !
٢- ولى این تمام داستان نمى تواند باشد ، در واقع شأن ایشان والاتر از آن است که صرفاً مبلغ بانک انصار باشند.
چه عواملى باعث این قدرت وتوانائى قابل توجه بانک انصار شده است ، مدیریت سازمان سپاه پاسداران ج. ا . ایران ! مدیریتى که نه زیر نفوذ دولت است ونه زیر نگین حکومت وبه نوعى مستقل است ، در بحرانى ترین ایام شاخص و تعییین کننده ى چپ اندر قیچى زدن هاى بى نظیرسال گذشته ى بانک مرکزى ج.ا.ایران که عواقب مرگبارش به سال جارى هم کشیده شده ، و در تاریخ بانک دارى کشورمان سابقه نداشته است ، این بانک انصار بود که خود را نباخت و براى نظام رو به اُفول بانکدارىِ تحت ِمدیریت بانک مرکزى ج.ا.ایران اعتبار و آبرو ایجاد کرد .
به عبارت دیگر روز به روز جایگاه به غایت توان مند « سازمان سپاه پاسداران ج.ا. ایران»
درتمامى زمینه هاى حیاتى جامعه بارزتر و آشکار تر مى شود .
در هنگامه اى که مردم از چه کنم چه کنم درقبال سیاست هاى پولى کشور،دست به دعا برداشته بودند ، به ناگاه کشتى نجاتى که در این ویرانى ها هیچ نقشى نداشت ظاهر شد و اعتماد از دست رفته را باز گرداند .
٣- در حالیکه اکثر سهامداران بانک ها از ضررى که در سال گذشته نصیب شان شده است به تنگ آمده اند ودر خفا اشک خون مى ریزند ، این سؤال جدى مطرح است که بانک انصاربدون مساعدت مالى قابل توجه بانک مرکزى ج.ا.ایران چگونه توانسته از پس پرداخت هایش به خلق الله وبالاخص مؤسسه ى تحت الحمایه اش یعنى ثامن الأئمه سابق بر آید و صداى صدها هزار سپرده گذار این مؤسسه را برخلاف سایر مؤسسات فرو بنشاند !
۴- در متن گزارش کامل کمیسیون اصل ٩٠ درباره ى نسبت مطالبات سررسیدگذشته ، معوقه و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطائى ، وضعیت بانک انصار حتى از بانک هاى تجارت و صادرات هم به طرز چشمگیرى بهتر است (جوان :٩٧/٢/٢٧)
این بهترى گواه آن است که هم حساب شده تر وام پرداخت کرده و هم در وصول مطالبات چابک تر عمل کرده است .سؤال این است که منشأ این برترى از کجا است ؟
۴- نحوه ى برخورد بانک انصاربا سپرده گذاران مؤسسه ى مالى اعتبارى ثامن [ الأمّه] که در بدو امر به خصوص در شعب آن مؤسسه در کرج بسیار طوفانى بود بى محابا کنترل و مدیریت شد، رفتارى که مثلاً به هیچ وجه من الوجوه از بانک آینده در مقابل سپرده گذاران مؤسسه ى مالى اعتبارى افضل توس تا کنون ساخته نبوده است و هرروز این بانک با اعتراضى از سپرده گذاران مؤسسه ى تحت الحمایت خود روبرو است .
اما رمز این موفقیت ها که به حق جاى بزرگداشت دارد در چیست؟
در قدرت مدیریت بانک انصار یا در توانائى نهاد بلامنازع ، غیر قابل رقابت ، عظیم الجثه وبه غایت بلند قامتى چون « سازمان سپاه پاسداران ج. ا. ایران» .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com