صفحه‌ی ویژه‌ی

alihoseini155

آخرین مطالب :


تنها مادرانند که تبعید می‌شوند_علی عبدالرضایی


تبارشناسی مولفه‌های جریان شعری هفتاد


جایگاه نقد در شعر معاصر ایران


همیشه در ورای هر سبک و جریانی نوشته‌ام، علی عبدالرضایی


معنای هر متن در مواجهه با داده‌های مخاطبان تغییر می‌کند


مفاهیم گذشته در شعر دهه هفتاد چه کارکرد و تاثیری دارند؟ علی عبدالرضایی پاسخ می‌دهد.


چه ویژگی‌هایی شعر علی عبدالرضایی را از دوره‌های قبلی جدا می‌کند؟


حد پیروی تا فراروی شاعر از دستور زبان کجاست؟ علی عبدالرضایی پاسخ می‌دهد.


تلقی علی عبدالرضایی از شعر تازه چیست؟


سرپیچی آنارشیستی ۲ – علی عبدالرضایی


سرپیچی آنارشیستی ۱ – علی عبدالرضایی


شعر «دایره»_علی عبدالرضایی


ناادبیات در نومدرنیسم – علی عبدالرضایی


فرم در شعر – علی عبدالرضایی

ساختارگرایی_علی عبدالرضایی

مرگ مولف – علی عبدالرضایی

نشانه شناسی – علی عبدالرضایی

فضازمان در ادبیات نومدرنیستی

بازی زبانی – علی عبدالرضایی

ادبیات کوانتومی _ علی عبدالرضایی

نومدرنیسم _ علی عبدالرضایی

سرمتن مجله فایل شعر – شماره ۹ – علی عبدالرضایی

واکنش زبان، به زبان قدرت

“پیش به‌سوی ناشعر”

مقاله “صفت، شعر را بی‌صفت می‌کند”_علی عبدالرضایی

زمان در ضدّ رمان

آخرین نظرات توسط نویسنده alihoseini155

    نطری یافت نشد.