سرپیچی آنارشیستی ۱

شاعر غرورِ زبان است، وجدانِ زمان است، او اگر شعور نسازد به تاریخ مى‌بازد. شاعرِ بى‌شناسنامه به درد لاى جرز دیوار هم نمى‌خورد. کى گفته که باید کورکورانه به انکار تاریخ برخیزد؟ این چه اطوارِ ابلهانه‌اى‌ست که مُدِ روز شده!؟ این روزها انگار رسم شده برخى مثل جاسوس‌ها بگردند توى شعرها پیتوک بگیرند و با هیبتِ مردانه مثل پرى بلنده داد و قال راه بیندازند: فلانى فاشیست است، بیسارى نژادپرست!
و این بلاهت را چنان به اوج برسانند که ناگزیر شوند از عرب‌هاى بیابان‌گردى که در صدر اسلام به ایران یورش آوردند تا آن بلاد اسلام بیاورد دفاع کنند! اسم خود را هم مى‌گذارند کمونیستى که فعال حقوقِ بشر است! چند سالى‌ست که به تیتر فعالِ حقوقِ بشر، وقتى کنار اسمى مى‌آید بدبین شده‌ام.
اداره سانسور کم بود، حالا باید براى هر حسى که در صفحه مى‌کاریم به کج‌فهمىِ یک مشت بی‌سواد هم پاسخ بدهیم. عالم عالم اسباب است؛ یکى هم نیست به این اصحابِ حمق بگوید مخالفت با بربریّت چه ربطى به عرب‌ستیزى دارد! اینان بقایاى همان توده‌اى‌هایى هستند که سال پنجاه و هفت از عرب‌خوانده‌هایى که یک‌کاره زمام امور را به دست گرفتند، دفاع مى‌کردند، با این تفاوت که حالا از طریق راه کارگرى‌ها به توده‌اىها وصل شده‌اند؛ توده‌اى‌هایى که حالا طیف دومِ قدرتِ اقتصادى در ایران محسوب مى‌شوند و دست پرورده‌هاشان در هیئت اصلاح‌ شده و اصلاح‌طلب! تمام مدیاهاى داخلى و خارجى را در دست گرفته‌اند، مشتى بی‌سوادِ حسود که تا مى‌بینند یکى نام کرده به او حملهور مى‌شوند تا اسمى در کرده باشند! اینان فکرشان، نثرشان، حتى تیپ و لباس پوشیدن‌شان نیز مثل بسیجى‌ها امّلى‌ست. مثل ملاها از زیبایى انزجار دارند، به آن حسادت مى‌ورزند، با این‌همه سوسولیزمِ فکرى را با حقوق بشر و دمکراسى این‌همان کرده‌اند، چون قدرت، نسلى خواجه مى‌خواهد؛ نسلى که به همه حق بدهد اما حقى براى نیاکانش قائل نباشد! براى همین شاعر حق ندارد علیه عرب‌هاى صدر اسلام بنویسد! او نباید در شعرهاش شناسنامه‌اش را رو کند، مدام باید جار بزند بى بته‌ست و اگر چنین نکند مى‌شود نژادپرست! مى‌شود فاشیست! امّل‌هایى که شک دارم درکى از فاشیسم داشته باشند!
خوشبختانه هر روز که مى‌گذرد به تعداد باورمندانِ آنارشیسم افزوده مى‌شود و این هم براى راست، هم چپ سنتى، زنگِ خطر است. به زودى سناریوهاى تازه‌اى علیه نوآنارشیست‌ها مى‌خوانیم که مولفان اسم و رسم‌دارى خواهند داشت. باید سکوت کرد و اجازه داد کله‌گنده‌هاى چپِ سنتى واردِ میدان شوند تا اطلاعاتِ کاتالوگى‌شان درباره کمونیسم نیز رو شود. وقت است بدانیم سکوت برابرِ این تازه به دوران رسیده‌ها خود پاسخى دندان‌شکن است. نوشته‌اى که نمایه بلاهت است پاسخ ندارد رفیق! اساسن این رسمِ توده‌اى‌هاست که به روزى‌نامه‌چى‌هاى کیهان نیز تدریس شده، خوب بلدند مخالفتِ خود را با انگ‌زنى ابراز کنند! کاش نام و نامیده‌اى در کار بود و مى‌شد کمى صریح‌تر نوشت؛ کاش مى‌شد به این تازه از تخم سر درآورده‌ها فهماند بازیچه‌ى یک مشت دلال سیاسى شده‌اند که تنها پرچم سرخ در دست دارند، وگرنه از مرامِ ملایى هیچ کم ندارند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)