بایگانی

 چیزی به نام تغییر گرایش جنسی وجود ندارد

طبیعی انگاری دگرجنسگرایی در صنعت فیلم

نحوه‌ی برخورد با افراد همجنس‌گراستیز و ترنسجندرستیز غریبه

تاریخچه کانادا در سرکوب همجنسگرایان

جنسیت سوم به گذرنامه کانادایی افزوده می‌شود

بررسی قوانین حقوقی_کیفری ایران در زمینه‌ی گرایش جنسی و هویت جنسیتی

چرا تفاوت‌ها برای بسیاری ترسناک است؟

راهپیمایی صدها نفر در آرژانتین در اعتراض به قتل افراد ترنس

هزاران نفر به رژه «افتخار آمستردام» پیوستند

درک جنسیت

الاهه بقراط: زندگی کن و بگذار زندگی کنند.

هدایت سلطانزاده: ما که نمی توانیم پلیس گرایش جنسی باشیم

شوهرم به عنوان ترنس به من آشکارسازی کرد و ما هنوز در کنار هم شادیم

کانادا راهنمای جدیدی برای بررسی اظهارات پناهجویان اقلیت جنسی صادر کرد

بازیگر و دانشجوی تئاتر در بغداد بخاطر «ظاهرش» به قتل رسید

صبری نجفی: عشق به فرزندان علی رغم تفاوت‌ها

حمید نوذری: طرح موضوع هم‌جنس‌گرایی و ایجاد گفتمان حول آن مهم است.

بانو صابری: زمان تغییر فرا رسیده است!

علیرضا کاظمی: آموزش جنسی و جنسیتی از کودکی برای پیشگیری از فوبیا

پروین اشرفی: باید برابری را به همه عرصه ها بکشانیم.

حامد فرمند: تغییر از ما و آموزش‌مان به کودکانمان شروع خواهد شد.

شری- ام: حق همجنسگرایی را از دیگران دریغ نکنید

اعظم بهرامی: ما باید کنار اقلیت‌های جنسی بایستیم

سیروس ملکوتی: جامعه امروز این تبعیض‌ها را نمی‌پذیرد

مینو همیلی: باید با فرهنگ عشق‌کُش جمهوری اسلامی مبارزه کرد

غزل صدر: حق مالکیت بر بدن را به رسمیت بشناسیم.

زیبا کرباسی: شعرش را به “شش رنگ” تقدیم می کند Yes To Change!

مینو همتی: به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمی‌دهیم. آری به تغییر!

همین خاکی: انسان‌ها آزادند هرگونه که دوست دارند زندگی کنند. آری به تغییر!

مهدی اصلانی: حتی تلفظ همجنسگرایی هم برایم سخت بود. آری به تغییر!