بایگانی

ملت‌های “و غیره”

دیکتاتوری رسانه ای و ناقض حقوق بشر از مدعیان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی!

براندازی مصلحانه؟!

تبریک! یک نمونه از فتح الفتوح اپوزیسیون صهیونیست پرست ج.ا. در سایت بالاترین

استراتژی امریکا و اپوزیسیون ایران

آیا فیسبوک تهدیدی برای امنیت اپوزیسیون است؟

«جمهوری اسلامی» مدیونِ «اپوزیسیون متفرق»

پروپاگاندای احمدی نژاد

رمزگشائی از « گذار با کمترین هزینه»

فریب رفراندوم

جامعه‌شناسی سیاسی خیزش اخیر، چشم‌انداز آینده و وظایف اپوزیسیون

میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران

«جنگجوی شاعر»؛ کنکاشی در برخی از رفتارهای اپوزیسیون تک ساحتی

سیاست «کی بود کی بود؟» و قضیه مرتجعینی که اپوزیسیون میشوند!

در نزاع احمدی نژاد با ساختار قدرت می توان بی طرف بود؟

تحلیل های آنالیز شده صادراتی توسط اپوزیسیون های صادراتی

ترامپ و چلبی‌های ایران

از ۸۳۰قطع نخاعی جنبش سبز تا اشتباه اپوزیسیون در سال ۱۳۸۸( بخش نخست )

شرکت در انتخابات، نشانه‌ای از عمل‌گرایی و امیدواری مردم

برای “انتخابات نما”به مردم زخم دیده ایران، دشنام ندهیم

عامل تغییر نظام شناسایی شد! / این یک داستان واقعی ست.

تحریم:رفراندوم انتخاباتی

روحیه‌ی مردم با مبارزه عوض میشود نه شعار

دوست‌داران نظام و سندرم استکهلم

واکاوی جامعه شناسانه اپوزیسیون ایران (بخش پایانی)

هنرمندان در جوانی می میرند، ولی دشمنان هنر، در پیری پُست می گیرند

  ماندلا پیشکش ، ای کاش ایران ،یک نیمچه کاسپاروف روس داشت!

برای تحریم انتخابات ، نباید به مردم دشنام داد

دمکراسی سلبی

مصاحبه سایت «طبقه» با اردشیر مهرداد