اعدام زم؛ تسویه حساب برای پسا خامنه ای!
#اعدام کلمه ی مذمومی ست. و آنگاه که در دایره ی سیاست و اندیشه باشد، چهره ی کریه و کثیف قدرت حاکم را شفاف تر می کند.
#اعدام_زم هم از لحاظ قضایی دارای ابهام و تردید است و هم تسریع در انجام آن حکایت از تسویه حساب های درون قدرت در بازی کثیف سیاسی برای #پسا_خامنه_ای است.
من با #زم و #آمد_نیوز موافق نبودم. پیشتر هم یادداشتی در باره ی وی نوشته ام. معتقدم او قربانی #دولت_سایه در ایران شد.
زم از طریق اطلاعات درست و نادرست باندهای قدرت پروبال پیدا کرد تا جایی که از وی یک متوهم ساخت. همان توهم سبب فریب وی شده و در تور و تله ی امنیتی ها گرفتار کرد. در واقع همان ها که در داخل با خبرهای صحیح و ناصحیح به وی پروبال دادند، در بازی کثیف قدرت و تسویه حساب و پاک کردن سرنخ ها و پیشینه ی ماجرای آمد نیوز، وی را نیز قربانی کردند تا با پاکسازی، برای پس از فوت خامنه ای ردی از خود نگذارند…
#نظام_ولایت_فقیه همچون #ضحاک_مار_دوش با ریختن خون و اعدام زنده است. و مدیریت اصلی و پنهانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی اش با آدم های صالح و درستکار اداره نمی شود. فیلم #بازجویی از همکاران #سعید_امامی و همسرش در ماجرای #قتل_های_زنجیره_ای تا حدودی ماهیت آنان را برهر عوامی نیز آشکار ساخت؛ خواص که جای خود دارد.
تا زمانی که #اپوزیسیون خارج از کشور و منتقدین داخلی حاشیه می روند و در مورد راه های حذف #اصل_ولایت_فقیه و آنچه که مربوط به این اصل است برنامه ای تدارک نمی بینند و از افکار عمومی یاری نمی طلبند، در روی همین پاشنه خواهد چرخید و بازم هم اعدام و اعدام…
به گمان من هم برخی از منتقدین داخلی و هم برخی از اپوزیسیون در خارج از کشور بی میل نیستند که همین وضعیت تثبیت شود و ادامه یابد، زیرا حداقل برای آنان نان شهرت که دارد…!
آنان با زور و پمپاژ رسانه ها می خواهند از خود قهرمان و دلسوز و مدافع #حقوق_بشر بسازند!!
این اعدام ها و این بازی سیاسی و این نحو خبررسانی و تحلیل یک نیمه ی پنهان هم دارد که زمان آن را آشکار خواهد کرد!
۲۴/۹/۹۹
#مجمد_شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/dhourimohammd

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)