حکم اعدام روح الله زم اگر چه قابل پیش بینی بود، اما اجرای عجولانه حکم اعدام در چنین شرایطی… خواه ناخواه شوکی بر اذهان وارد ساخت. زمانسنجی اعدام روح الله زم جنایتی چند منظوره و از جمله پیشبرد سیاست باجگیری به شیوه« دیپلماسی جنایت» برای پوشیده نگاه داشتن تروریسم و و باز نگشودن پرونده جنایت ها، و جنایت علیه بشریّت در قتل عام ۶۷ …، و حاوی یک پیام و هشدار مبتنی بر برجسته کردن احتمال اقدام به اعدام احمد رضا جلالی پزشک ایرانی- سوئدی … (۱ )، تأثیر گذاری بر محاکمه اسدالله اسد زاده دیپلمات تروریسم رژیم در بلژیک و همچنین تأثیر بر دولت سوئد در محاکمه حمید نوری( عباسی) در سوئد است.

در سالهای پیش از این، اعدامها توسط رژیم بمثابه حکم «شمشیر داموکلس» در ایجاد فضای سرکوب و خفقان و ارعاب و…مردم، مورد مصرف داخل کشور قرار می گرفت، اینک در تنگناهای محاکمه عوامل تروریسم و جنایات رژیم جمهوری اسلامی در اروپا،‌ امکان مصرف و صدور باجگیری از اعدام دو تابعیتی ها به خارج از کشور را نیز یافته است.

نشانه های پیشرفت رژیم جمهوری اسلامی از بکارگیری « صنعت گروگانگیری» و گامی به پیش رفتن و ورود به عرصه جدید عرضه « صنعت جنایت و اعدام» امری قابل توجّه و تأمل است. اگر چه این اقدام و نه به بصورت آشکار وعلن، بلکه به صورت ارسال پالس و نخ دادن به طرف مقابل و بطور مشخص دولت سوئد ، بصورت « نگاتیوی» ظاهر شده و قابل مشاهده شده، نتیجه پنج دهه سکوت و سازش جهانی با رژیم فاشیزیم اسلامی و تحمیل جنایت و تروریسم از سوی آنها بر مناسبات بین المللی است.

در رویارویی با چنین پدیده ای در عرصه جهانی، هرگونه سکوت و تن دادن به دیپلماسی باجگیرانه و برافراشتن پرچم جنایت و اعدام توسط یکی از دول، به معنای نقض تمام ارزشهایی است که پس از جنگ جهانی دوم بعنوان سرمایه انسانی در دستیابی به دمکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات و کنوانسیون های برسمیت شناخته شده بین المللی است.

گستاخی تروریستی جمهوری اسلامی در این پنج دهه و از آخرین نمونه آن در معامله برسر آزادی سه تن از عوامل تروریست و بمب گذار رژیم در تایلند که در بازگشت به ایران با حلقه گل مورد استقبال عباس عراقچی، معاون محمد جواد ظریف قرار گرفتند(۲) بخوبی نماینگر وضعیت ضعف و اسفبار پیش روی دولت ها و جامعه جهانی در برابر تو حش جمهوری اسلامی است.

سه تروریست با حمل پرچم جمهوری اسلامی بر دوش که یک تن از آنها بر صندلی چرخدار نشسته، مورد استقبال عراقچی قرار گرفتند.

 

آیا واکنش جهانی نسبت به اعدام روح الله زم و محکوم کردن این عمل جنایتکارانه و…، طبق عرف مرسوم و البته رسانه ای؟(۳) بدون اتخاذ سیاستی قاطع و یکپارچه و بکارگیری اهرم های قوی سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی در رویارویی با باجگیری های جهانی دولت حاکم اسلامی در ایران مفید، کافی و کار ساز است؟

اگر چه جامعه جهانی و بطور مشخص دولت سوئد بخوبی واقف است که طرف حساب محاکمه حمید نوری( عباسی) بمثابه عامل فشار، نه تنها رژیم جمهوری اسلامی، بلکه طرف حساب اصلی این محاکمه و داد خواهی بزرگ و البته تاریخی مردم ایران و ازجمله بیش از یک میلیون خانواده هایی است که از پدران و مادران و خواهران و برادران و فرزندان و …. هم بندان قتل عام شدگان ۶۷ بنوعی تحت تأثیر مستقیم این جنایت علیه بشریّت قرار گرفته اند. و این همان تنگنا و چالش بزرگ رژیم جمهوری اسلامی است برای گریز از پرونده سراسر جنایت و تروریسم در ایران، منطقه و جهان، و البته آزمایشی بزرگ برای جامعه جهانی جهت ایستادن بر پاشنه های بنیادین دمکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های برسمیت شناخته شده بین المللی است.

ادامه مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)