در این برنامه تلویزیونی برنامه رمز پیروزی از تلویزیون اندیشه حسن اعتمادی با کاظم کردوانی و مهرداد درویش پوربه گفتگو نشسته و این دو به بررسی  اعتراضات و اعتصابات گروه های مختلف اجتماعی در ایران و نقش سازمان ها و احزاب سیاسی در این رابطه می پردازند.

..

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)