بایگانی

قانون اساسی باید در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی مانع ایجاد کند! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره ششم

قانون اساسی باید در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی مانع ایجاد کند! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین …

نامه اعتراضی الهه امیر انتظام به جمشید وحیدا برای خائن خواندن بنی صدر

پیام ابوالحسن بنی‌صدر بمناسبت سالگرد انقلاب ایران

بیاد بیاوریم بهار ایرانی ۱۹۷۹ را قبل از اینکه آیت الله همه چیز را بگیرد

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

نامه‌ای به آقای بنی صدر!

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – بحران کرونا و نمایش عریان عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به …

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اثر یاس و امید در مدیریت بیماری کرونا – وژدان احساسی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – نقش مردم در بحران ویروس کرنا و رژیم ولایت مطلقه بحران‌زا

ولایت فقیه ۴۰ سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت-۶- بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

گفتگوی آقای بنی صدر و علی صدارت -۲-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

اعلامیه دانشجویان مستقل و آزاد: تاجزاده و مناظره اصلاح طلبانه

اولین رئیس جمهور ایران: ما به اهداف اولیه انقلاب ایران دست خواهیم یافت

خاطراتی از حمله اعتراضی به سفارت آمریکا و تاملات شریعتی_بنی صدر کهکشانی دیگر

به مناسبت۱۳آبان۵۸سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش آخر)

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)

عوام گرایی، تروریسم و بحران دموکراسی‌های غربی: گفت‌وگو با ابوالحسن بنی صدر

چرا نام بنی صدر،کنار نامهای ؛ابراهیم یزدی و…خواهد نشست

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

۳۰ خرداد ۱۳۶۰، ابعاد باورنکردنی یک سرکوب

تاریخ شفاهی درباره انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران

ریشه‌های ظهور داعش و راه مبارزه با آن

چند سال پیش(۲۱)دهه ۶۰…(۶)

چند سال پیش(۲۰)دهه ۶۰…(۵)

چند سال پیش(۱۵)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۵) گروهها، افراد،خامنه ای ومنتظری