بایگانی

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – بحران کرونا و نمایش عریان عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به …

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اثر یاس و امید در مدیریت بیماری کرونا – وژدان احساسی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – نقش مردم در بحران ویروس کرنا و رژیم ولایت مطلقه بحران‌زا

ولایت فقیه ۴۰ سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت-۶- بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

گفتگوی آقای بنی صدر و علی صدارت -۲-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

اعلامیه دانشجویان مستقل و آزاد: تاجزاده و مناظره اصلاح طلبانه

اولین رئیس جمهور ایران: ما به اهداف اولیه انقلاب ایران دست خواهیم یافت

خاطراتی از حمله اعتراضی به سفارت آمریکا و تاملات شریعتی_بنی صدر کهکشانی دیگر

به مناسبت۱۳آبان۵۸سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش آخر)

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)

عوام گرایی، تروریسم و بحران دموکراسی‌های غربی: گفت‌وگو با ابوالحسن بنی صدر

چرا نام بنی صدر،کنار نامهای ؛ابراهیم یزدی و…خواهد نشست

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

۳۰ خرداد ۱۳۶۰، ابعاد باورنکردنی یک سرکوب

تاریخ شفاهی درباره انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران

ریشه‌های ظهور داعش و راه مبارزه با آن

چند سال پیش(۲۱)دهه ۶۰…(۶)

چند سال پیش(۲۰)دهه ۶۰…(۵)

چند سال پیش(۱۵)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۵) گروهها، افراد،خامنه ای ومنتظری