هموطنانی که محو شجاعت و تاریخ ساز زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شده اند یاد آورند پهلوان مدافع استقلال سرزمین خود، بنی صدر، را که در شرایطی بس سهمگین تر از شرایطی که اوکراین می جنگد و در شرایط تحریم کامل نظامی و در شرایطی که تمامی سلاح ها از شرق و غرب به طرف عراق سرازیر شده بود و فشنگی به ایران نمی رسید و دولتهای غربی در انتظار سقوط هر لحظه وطنی که خوزستانش در زیر زنجیر های دو هزار تانک عراقی له می شد و شهرهایش زیر بمباران توپها و موشکها قرار گرفته بودند و ایران تنها انگشت شماری تانک آماده عملیات، برای مقابله در اختیار نداشت و پایگاه عظیم هوایی دزفول آماده تخلیه شدن و به تصرف عراق در آمدن بود و هزار خبرنگاری که صدام به بغداد آورده بود تا آنها را به اهواز برده تا در کنار دولت دست نشانده خود، دکتر بختیار، به جشن قادسیه اش بنشیند.

در شرایطی که کودتای نوژه ای که تنها برای شکست طراحی شده بود تا اینگونه هم نیروی هوایی را زمینگیر کند و هم لشکر زرهی اهواز را از کار بیاندازد با همکاری دکتر شاپور بختیار و برادر صدام حسین به هدف خود رسیده بود و آخوندها را به جان نیروی هوایی و ارتش انداخته بود و در مراسم صبحگاه، غرضی استاندار خوزستان، افسران لشکر خوزستان را تیر باران می کرد و خلبانان یا اعدام و یا به زندان افتاده و یا اخراج شده بودند و در شرایطی که حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی و… ، بر عکس مخالفان زلنسکی که حال همه در پشت او در دفاع از وطن خود ایستاده اند، پی در پی از پشت خنجر به رئیس جمهور و کوشش او در دفاع از وطن فرود می آوردند، چرا که همانگونه که آیت الله بهشتی گفته بود، از بین رفتن نصف ایران را به پیروزی بنی صدر ترجیح می دادند و اینگونه طرح انحلال ارتش و حمله به دانشگاه ها و… را تدارک می دیدند.

در چنین شرایطی بود که فرمانده کل قوا با حضور شبانه روزی در خط اول جبهه، کوشش در بر گرداندن روحیه نظامیانی که روحیه خود را از دست داده بودند کرد و با دموکراتیک کردن ساختار نیروهای مسلح، فضا و امکان برای ابداع و ابتکار نظامیان را فراهم کرد، رستم وار به داد وطن رسید و از وجب به وجب وطن دفاع کرد.

فرمانده کل قوایی که زیر بغل سربازان در سنگر را بو می کرد و اگر بود می داد افسر مربوطه را توبیخ می کرد که چرا سربازی را که برای دفاع از وطن می جنگد سر وقت به حمام نبرده است. فرماندهی که بگونه ای مرتب با سربازان و از غذای سربازان می خورد تا مسئولان بدانند که اگر غذای بد به سربازان بدهند، فرمانده کل قوا به سراغ آنها خواهد آمد.

فرماندهی که به قول محمد جعفری، یکی از نزدیکترین ها به بنی صدر، گفت که در تمام طول آشنایی اش با او تنها یکبار فریاد اورا شنید و آن زمانی بود که یکی از مسئولان به بنی صدر پیشنهاد کرد که اجازه دهد تا چند کیلومتر مربع از زمینهای بایر اطراف قصر شیرین که بکاری نمی آید را به صدام داده واینگونه امکانی به صدام داده شود تا جنگ را به پایان برساند، در حضور فرماندهان نظامی، فریاد زد که حتی یک وجب از خاک وطن را به صدام نخواهیم داد و از وجب به وجب خاک وطن دفاع خواهیم کرد.

ملتی که پهلوانان و قهرمانان واقعی خودرا نشناسد و قدر نداند، خود را محکوم به زندگی در زیر یوغ استبداد و حقارت و وابستگی کرده است. قدردانی از پهلوانان وطن که حماسه ها آفریدند و اینگونه استمرار تاریخی و فرهنگی ایران زمین را در چهاراه حوادث جهانی حفظ کردند، قدر دانی از عزت و منزلت و غرور و بزرگی تک تک ایرانیان است. چنین مردمی میباشند که هم توانایی و هم حق ادامه جنبشهای ۱۳۰ ساله ایرانیان را پیدا کرده و اینگونه و با چنین مردمی است که جمهوری شهروندان ایران واقعیت می یابد.

 

(*)
زمانی که مقاله را در فضای مجازی خود منتشر کردم، چند نفر از هموطنان عزیز اعتراض کردند که شایسته نیست تا نام زلنسکی با سیاست و برنامه وابستگی و روشی که با حمایت چند اولیگارک/ میلیاردر به ریاست جمهوری رسید و نیز سابقه اش، در کنار بنی صدر قرار گیرد.  به این هموطنان عرض می کنم که بار دیگر مقاله را با دقت بخوانند.  چرا که در این مقاله کوتاه، اینجانب تنها و تنها از منظر شجاعتی که زلنسکی از خود بروز دید به موضوع پرداخته ام و نه از دیگر مناظر.  از این منظر است که باید برای زلنسکی احترام قائل شد.  چرا که براحتی می توانست مانند اشرف غانی، رئیس جمهور افغانستان، ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین که فرار کردند و یا حتی آقای خامنه ای که در کرخه کور فرار کرد و باعث شکست شد، فرار کند، ولی ایستاد و این ایستادگی نقشی تاریخی در مقابله با قوای متجاوز پوتین بازی کرد.  این دو اسم را در کنار یکدیگر قرار دادن تنها و تنها از این منظر است که انجام شده و شروع و خاتمه آن در همین اظهار شجاعت در زمانی تاریخی ساز است. همین. 

البته که بی کفایتی سیاسی زلنسکی که بهانه بدست پوتین داد و روانشناسی زیر سلطه او که فقط در پی تغییر دادن سلطه گر بود و…هم واقعیت دارد.  ولی شجاعت او هم واقعیت دارد و تنها از این منظر بود که اسم او را در کنار پهلوانان مقاومت ملی از استقلال وطن قرار دادم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)