صفحه‌ی ویژه‌ی

Zang Tafrih

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


لحظه گل ایرج دانایی‌ فر در جام جهانی‌ آرژاانتین! روحش شاد! 🖤


حال خوب و دل خوش


طنز روز!!!!!


Anarcho-Syndicalist Commune” – Monty Python”


نامه ای به اژه ای در مورد هفت تپه!


روانی کیست؟ حاکمان ابله یا….


“زنگ تریاک”, ۸ -۱۰ صبح, دفتر مدیر دانشگاه آزاد!


لوگوی جدید صدا و سیما – “صدا و سیمای خاشقچی ایران”!


جوکهای بسیجی


مرد چهارزنه – هالو (جوابیهء شعر و رو کم کردن هالو توسط: سعیده موسوی زاده)


مکارم جونم یه سوال؟


داد و فریاد کنید، بیضه اسلام شکست!


Looking Back at the Fall of Donald Trump – The President Show


اندر باب حکمت و رحمت


خود کفایی بیمارستان امام در تولید ویلچر.


هواشناسی دینی


سرقت پلهء برقی پل عابر در “بومهن”


بی مرام ها


بقیه شون رفتن کانادا!


“تخم طلا” (شعری تخمی به مناسبت گران شدن تخم مرغ)


Bojack Horseman


برقص تا برقصیم – محمد رضا عالی پیام


زنگ انشا: “کشور خارج کجاست؟”


نمایش وضعیت خط فقر ۵ میلیونى به روایت تصویر


خشت اول را که شد معمار دزد, پشت بندش هست پیمانکار دزد


چنان قحطسالی شد این دور و بر


هم‌ با نفوذ و هم مایه دارند, با گونیِ پول، فکرِ فرارند!


“Who is America? – “How to Survive a Terrorist Attack


Kavanaugh Hearing Cold Open – Saturday Night Live


“دو رکعت نماز با کیفیت در کانادا می‌خوانم, قربه‌الی‌الله؛ الله اکبر!” – دختر نوه امام در کانادا

آخرین نظرات توسط نویسنده Zang Tafrih