صفحه‌ی ویژه‌ی

korush43

آخرین مطالب :

با عصا ، کوران اگر ره دیده اند ، در پناه خَلقِ «روشن دیده» اند !


«خود «مسلمان» ناشده ، «کافر» شده » !!


از بذر «افشاگری» تا بر آمدن گل «توافقنامه با ۱+۵ » !


خاطرات عاشقانهٔ منتسب به «چریکهای فدایی خلق» در سایت سازمان «اکثریت» !

بر خلاف انتظار !

حداقل يا حداكثر

«پایه» های «چار پایه»ای در حال ساخت بنام «حزب سوسیالیست ایران» !


با دلاوران سیاهکل تا سوسیالیسم !

حداقل يا حداكثر

«سیاهکل» ، «فدایی» و «دسترنج دیگران» !


«سر چشمه» گل آلود است !


عاقبت «تسامح با مذهب» : «همراهی با امپریالیسم» !


«جنایت» جنایتکاران «جنایتکده بهشت» علیه آزادی «اهل جهنم » !

حوزه اقتصاد ، «حوزه علمیه» نیست !

انحصار طلبی و خود شیفتگی جاهلانه نزد مسلمین !


برای «ریحانه جباری» !

آخرین نظرات توسط نویسنده korush43

    نطری یافت نشد.