با سلام !

به بهانه جنایت وحشیانه مسلمین دردفتر نشریه «چارلی ابدو» در فرانسه و قتل چند تن از فعالان این نشریه !
……

ما «اهل جهنم» ، جنایت اخیر « اهل بهشت» بر علیه آزادی قلم و بیان و مطبوعات دیگر «جهنمی ها» یی چون خویش در فرانسه را ، محکوم میکنیم !
و بدینوسیله اعلام مینمائیم که ما را با شما مسلمین و «بهشت خدادادی» تان ، کاری نیست ، شما نیز مزاحم اوقات و آزادی ما « اهل جهنم» نشوید !
اصولا شما «اهل بهشت» ، در بلاد «اهل جهنم» ، چه کاری داشته و دارید !؟
خب بروید در «بهشت» خدادادی خویش ، خرم بگردید ، چرا اینقدر برای خود ، سختی و درشتی میخرید با آمدن و بودن و ماندن و زجر کشیدن از دیدن آزادی های متنوع «اهل جهنم » در این «مهد جهنم» !؟
عجیب است این تناقض آشکار بین «دعوت دیگران به « بهشت» » توسط مسلمین با «آمدن و ماندن همین مسلمین در بلاد «جهنم»» ، و عجیب تر اینکه از وجود آزادی های فردی و اجتماعی «جهنم» بهره میبرند تا جنایت مرتکب شوند و بدینصورت «بهشت» خویش تبلیغ کنند و حتما انتظار هم دارند که «آزادیخواهان جهنمی» ، دست از «آزادی های جهنمی» بشویند و میل به «جنایتکده بهشت» ایشان کنند !!؟
کلام آخر اینکه ؛
خیام نیشابوری میگفت :
گویند که دوزخی بود عاشق و مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود فردا باشد بهشت همچون کف دست
….
حتما ترس «جنایتکاران» اخیر از خالی ماندن «بهشت» مورد ادعایشان موجب گردیده سناریوی «بهشت با طعم تازیانه» را تجویز و عملی نمایند !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)