با سلام !

قیل و قال اخیر در مورد جواز یافتن یهودیان در تردد به تمام محیط مسجد الاقصی برای حضور و عبادت بر اساس آئین خویش ، و مخالفت مسلمانان ، واقعا تعجب بر انگیز است !
مسلمانان در این شهر ، تحت حاکمیت اسرائیل ، مجاز هستند که به شیوه و آئین خویش عبادت کنند اما خودخواهانه نمیپسندند که یهودیان در کشور خود یعنی اسرائیل از آزادی عمل برای عبادت بر اساس آئین خود برخوردار باشند !!
ظاهرا بر اثر انحصارطلبی عقیدتی و همینطور خود شیفتگی جاهلانه و تاریخی مسلمانان در مورد عدم اجازه موکد بر حضور غیر مسلمان ها در مکه بوقت ایام حج و همینطور به مسجدالحرام و سایر مساجد مسلمین در تمام ایام روزگار ، از یاد ایشان رفته است که اکنون به یهودیان نه بخاطر غیر مجاز دانستن مسلمانان برای ورود به موقعیت مسجد الاقصی ، که بخاطر مجاز دانستن خودشان برای انجام عبادت در تمام موقعیت فوق ، ایراد گرفته ، اعتراض نموده و آنرا نشان از ظلم و تعدی و تجاوز به «حقوق» مسلمانان قلمداد میکنند !!
مسلمانان بهتر است ابتدا برای انحصارطلبی های عقیدتی و تاریخی و توهین آمیز خود نسبت به دیگران پاسخی عقلانی بیابند آنگاه با همان توجیه قانع خواهند شد که دیگران نیز اگر به همان دلایل اینگونه عمل نمایند ، قابل سرزنش خواهند بود یا نه !؟
و آنگاه در خواهند یافت که اگر تا کنون مجاز بوده و هستند که در تحت حاکمیت اسرائیل در مسجد الاقصی و سایر مکان های مذهبی خود میتوانند براحتی به عبادت و انجام مراسم مورد نظر خویش بپردازند ، چه معنا و مفهومی دارد !
براستی اگر مسلمانان وجه غالب را در حال حاضر در این منطقه میداشتند ، آیا به دیگران و از جمله به یهودیان اجازه زیست میدادند تا چه رسد به انجام آزادانه عبادات و مراسم و آئین های متداول و مرسوم مربوطه !؟
متاسفانه مسلمانان طبق آموزه ها و سنت های تاریخی و فرهنگی بر خواسته از جزیره العرب و ممزوج شده با ادبیات دینی خود ، دیگران را مستحق نابودی و جهنم و محرومیت و بردگی و اسارت و خفت و خواری میدانند و این دیگران حتی شامل پیروان سایر ادیان نیز میشود و اگر جائی و مکانی اقدامی در این زمینه انجام نمیدهند بخاطر عدم توانایی کافی و ضعف امکاناتشان است وگرنه هر جا که امکان و توانایی انجامش راداشته باشند ، لحظه ای درنگ نمیکنند !
در اثبات این سخن کافیست نگاهی به جهان امروز بیندازید و عملکرد مسلمانان و سازمانها و حکومت های ایشان را بنگرید ، به همین سادگی !
همه جای دنیا که یهودیان حضور ندارند ، و همه جای آن که کشور اسرائیل نیست ، اما عملکرد مسلمانان کاملا مشابه است !
کدام کشور اسلامیست که حقوقی را که مسلمانان در جهان امروز در تمام کشورهای غیر مسلمان از آن برخوردار هستند ، به دیگران و غیر مسلمانان اهدا کرده باشند !؟
اگر در جهان امروز دیگران هم میخواستند عقل خود را کنار بگذارند و مانند اینان انحصار طلبی و خودخواهی دینی و قبیله ای و جغرافیایی داشته باشند ، چگونه میشد ؟!
بنظر نمیرسد اگر دولتی فلسطینی بر منطقه ای که اکنون بنام اسرائیل شناخته میشود حاکم بود، اجازه حتی حق حیات و زندگی معمولی به یهودیان بدهد چه رسد به آزادی ایشان برای آئین ها و مراسم خود و حق شهروندی و مدیریتی برای آنها بدون اعمال تبعیض و انحصارطلبی !
مسلمانان بنظر میرسد باید یاد بگیرند قبل ازکسب قدرت و حکومت و نابودگری و تخریب واقعی زندگی و آثار تمدن ، بصورت مجازی و در ذهن خویش ، خود را جای دیگران تصور کنند ، و ببینند اگر خود حاکم بودند چه میکردند و با این تصویر سازی ، چه نمره ای به خود میدادند !!
…….
کورش
۹۳.۸.۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com