با سلام !

آقای دولت ، آقایان دولتمرد ، روحانی «روحانی» !
حوزه اقتصاد ، «حوزه علمیه» نیست که با چند «حدیث» دروغ بتوانید برای مدت طولانی ، بر سر چند «طللبه» از همه جا بی خبر شیره بمالید که در گذشته چه خبر بوده و چه اتفاقاتی افتاده است !
در حوزه اقتصاد ، هر «خبری» که بدهید ، بلافاصله معلوم میشود که دروغ است یا صحیح است ، مردم بلافاصله میفهمند که دروغ میگوئید «رونق» اقتصادی پیدا شده و یا اینکه «تورم» پائین آمده !
«وارونه نمایی» در « تاریخ» ، شاید پیروان چشم و گوش بسته ای را همچنان پیرامون شما نگه بدارد ، اما در «اقتصاد» ، کوچکترین پیامد آن ، «رونمایی» از چهره دروغ و فریب شما خواهد بود !
«اقتصاد» ، نور افکنی قویست بر موجودیت و ماهیت شما و از آن راه گریزی نخواهید داشت و هر گونه زشتی و پلشتی اهداف و امیال شما را عیان خواهد ساخت !
مردم از واقعیات اقتصادی زندگی خویش ، درک مناسبی از «ماهیت دولت» می یابند ، هر چند خدمه و عمال دولت با تبلیغ و ترویج «دروغ» و « خرافه» ، سعی در فریب آنان داشته باشند !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com