با سلام !

متاسفانه عموم روشنفکران و عمده روشنفکران چپ ، مبتنی بر باور یا  بنا بر ملاحظاتی ، سعی میکنند اینگونه تلقین نمایند که تعداد محدودی از مسلمین با برداشت های نامناسبی از دین اسلام ، دست به اقدامات تخریبی ، تروریستی و انتحاری میزنند و موجب خشونت و قتل و گروگانگیری و برده سازی و نا امنی برای مردم میشوند !!
در صورتی که هم «متون» اسلامی و بخصوص «خواندنی» ! معروف و هم «تاریخ» واقعا رخ داده و موجود «اسلام» ، بسیار واضح و روشن ، مهر تائید بر این نظر میزند که تمام اقدامات مخرب ، ضد آزادی و مستبدانه تمام جریانات اسلامی در تمام جهان ، بر گرفته از « متن » و « کلام » و «حدیث » و «روایت» و «سنت» های موجود اسلامی میباشد و نه آنچه که آنرا «برداشت» های نامناسب از اسلام میگویند !
که اگر «برداشت نا مناسب » ی هم از «اسلام» صورت گرفته باشد دقیقا همین است که فکر میکنند اعمال خشونت و تعرض به جان و مال و ناموس دیگران و بخصوص دگر اندیشان ، توسط اسلامیان ، غیر اسلامی  میباشد و توجیه و ریشه ای در متون و «خواندنی» های اسلام ندارد !!
از اینکه تمام مسلمانها ، اخلاق و رفتار و کرداری  مانند پرورش یافتگان حزب الله ،  القاعده ، طالبان ،  انصار ، داعش ، النصره و بوکوحرام و … ندارند نمیتوان نتیجه گرفت این جریانات «رادیکال» هستند و «افراطی» هستند ، بلکه دقیقا بدین خاطر است که این «تمام مسلمانان » هستند که اولا یا واقعا نمیدانند که چه «فرمان» ها و «دستورات»ی در دین اسلامشان وجود دارد و یا میدانند ولی حوصله ، جرئت و شهامت « اجرای احکام الله » را ندارند و یا اینکه بنا به تعاریف خود ساخته ای ، پایبندی به اسلام را در انجام برخی آداب و سنن و تظاهرات گفتاری و رفتاری میدانند و بدان میپردازند ، یعنی خودشان تعریفی مستقل از دینی بنام اسلام دارند که نه واقعیست و نه کاملا بیگانه !!
تاسف اینجاست که روشنفکران بجای تفکیک و جداسازی این «تمام مسلمانان» از « اسلام » ، خواسته یا نا خواسته ، بطور ذهنی و غیر واقعی ، یک «دین» را از اصول و باورها و احکام و فرمان ها و اوامر موجود در آن ، جدا کرده و این «شیر بی یال و دم و اشکم» را بعنوان چهره واقعی آن دین ارائه میدهند با این خیال خام که مثلا اینگونه میتوانند باعث تلطیف رفتار  و ایجاد عطوفت و مسالمت در ذهن و رفتار پیروان آن گردند !! 
و اینگونه است که  به جای روشنگری و آگاه سازی «تمام مسلمانان» گفته شده ،  نسبت به زشتی و درشتی ماهیت و محتوای دینی که بدان منتسب هستند ، عملا  زمینه تعریف و تمجید و پوشاندن لباس زیبا بر تن دینشان را فراهم ساخته و ایشان را در استمرار روش و منش و آداب و سنن و باورها و خرافات متعلقه ، یاری میرسانند !!
……
فرصت های تاریخی که از دست برود  زمینه های تکرار فجایع بعدی فراهم میگردد ، سهم روشنفکران در بر آمدن حکومت اسلامی ایران کمتر از سهم امپریالیستها نیست وقتی که دیدیم و توجه کردیم و توجه میکنیم که در تاریخ معاصر ( بجز اندکی ) ، هیچ گونه تلاش جدی در به چالش کشیدن باورها و خرافه های مرسوم و متداول در جامعه صورت ندادند با این توجیه که ما به اعتقادات مردم احترام میگذاریم و هدف ما نفی استثمار است ، غافل از اینکه زمینه اصلی در تثبیت و ابقای استثمار بی مهار و بی اندازه ، در جوامعی همچون جامعه ما ،  وجود همین اعتقادات و باورها و خرافات است که نه قابل احترام که قابل نقد بوده اند ولی محترم شمرده شده اند و اینگونه در تثبیت و ابقای استثمار این مردم نقش ایفا نموده اند  !
امروزه نیز اگر در نقد بی محابای این موضوعات مانند گذشته کوتاهی شود ، در آینده نسل های بعدی تماشاگر فجایعی خواهند بود که بسیار سخت تر و درشت تر و مخربانه تر خواهد بود  ، که اگر گذشتگان ما این مهم را به قدر توان خود انجام داده بودند ، امروزه جهان و بخصوص ایران ما بدینگونه و در این سطح دچار تخریب و فرسایش و نابودی نمیگردید !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)