صفحه‌ی ویژه‌ی

Iranjam

متولد 1977 نویسنده 9 اثر ادبی . فعال حقوق بشر . فعال کارگری و مدنی . از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1389 در زندان های رژیم آخوندی محبوس و شکنجه شده ام و پس از آن تا پایان سال 1392 در استان آذربایجان شرقی تبعید بودم و اکنون به دلیل پیگیری انتشار نهمین رمانی که نوشته ام ، با عنوان صعود مرغان دریائی در کشور ترکیه بسر می برم .

آخرین مطالب :


طنز تلخ ” محاکمه و حکم اعدام برای ۵۰ تن از گورخواران نصیرآباد ” نویسنده ؛ احمد خلیلی


اسقف اعظم ملکانی از بریتانیا درخواست می کند که از ستیزه جویان در سوریه حمایت نکند

خشونت زائی بلندگوهای مساجد . نویسنده احمد خلیلی

تابوت های بودار . نویسنده ؛ احمد خلیلی

جادوگران و قطره چکان مرگ . نویسنده ؛ احمد خلیلی

سلام به چکمه . نویسنده ؛ احمد خلیلی

عواقب فقدان کاسه ی پر از آب بین وکیل و موکل . نویسنده ؛ احمد خلیلی

کارمندان خیابانی . نویسنده ؛ احمد خلیلی

یاران ایران را آزاد کنید . نویسنده احمد خلیلی

انقلاب اسلامی و طنز تلخ پنجره . نویسنده ؛ احمد خلیلی

۷ سال از حبس ۷ ماهی پلاتی تاکسیدو گذشت اما …

تک برگ ناخوانده از مثنوی تاریک زندان زنان در ایران . نویسنده احمد خلیلی

تومور بدخیم بر جان تعصب کور درخصوص فرخنده دختر افغان . نویسنده احمد خلیلی

انگشت دست راست زیر نعلین . آیا تاکنون شنیده اید حجره ای از حوزه ی علمیه آتش گرفته باشد ؟!

حنجره ی چوبی مداد رنگی – نویسنده ؛ احمد خلیلی

آخرین نظرات توسط نویسنده Iranjam

    نطری یافت نشد.