ارسال توسط سیمون کالدول Simon Caldwell
تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵
اسقف اعظم ملکانی از بریتانیا درخواست می کند که
از ستیزه جویان در سوریه حمایت نکند
سخنان اسقف اعظم کلیسای کاتولیک ملکانی یونانی ، ژان کلمنت –
ژان بارت Jean-Clement Jeanbart از حلب Aleppo) ( در
گزارش بنیاد کمک به کلیسای در تنگنا
یک اسقف اعظم سوری نسبت به حمایت نابخرانه سیاست مداران بریتانیایی به ستیزه جویان اسلامی
در کشورش هشدار داد.
اسقف اعظم کلیسای کاتولیک شرقی از حلب اظهار داشت که در شصت سال گذشته سوریه کوشیده
است تا بتواند تبدیل به حکومتی مدرن شود. حمایت غرب به ستیزه جویان علیه پرزیدنت بشار اسد
تمامی این پیشرفت را به نابودی می کشاند. او این سخنان را در روز سه شنبه در جلسه ای در مجلس
اعیان که توسط بنیاد “کمک به کلیسای درتنگنا” ترتیب داده شده بود، اظهار داشت. این بنیاد خیریه
کاتولیکی برای مساعدت به مسیحیان تحت آزار می باشد.
مسیحیان کشورش در مقابل حامی مداخله نظامی روسیه می باشند به این خاطر که امیدی تازه بعد از
چهار سال جنگ برای رسیدن به راه حلی مطلوب برایشان بوجود آمده است. او این سخنان را
درجلسه ای خطاب به سیاست مداران بریتانیایی و رهبران مسیحی اظهار داشت.
توبیاس اِل وود , Tobias Ellwood وزیر دفتر خارجی بریتانیا با این تحلیل اسقف اعظم ابراز
مخالفت کرد و خطاب به جلسه گفت که درگیری تا زمان کناره گیری بشاراسد ادامه پیدا خواهد کرد.
اسقف اعظم در سخنرانی خود گفت، که ستیزه جویان “هر کس را که چیزی راجع به آزادی، حق
شهروندی، آزادی دینی و دمکراسی به زبان آورد را به قتل می رسانند”
ایشان بیان داشت: “لطف ا ، من از شما می خواهم، از شما تمنا دارم که شما به وضعیت ما بطور
دیگری بنگرید و ببینید در پشت این جریان چه چیز در حال رخ دادن است”
“برای ما وحشتناک است که شاهد هستیم که تمام چیزهای شگفت انگیزی که ما می داشتیم، چگونه به
نام دمکراسی و آزادی دروغین نابود گشتند. کشور ما برای مدت ۵۰ تا ۶۰ سال سخت کوشید تا تبدیل
به یک رژیم سکولار شود، یک کشور کثرت گرا، تا به مردمانش حقوق شهروندی و آزادی دین و
انتخاب دهد….. و شما این کار را به ویرانی می کشانید وجهادی های بنیادگرا را بسوی ما روانه می
دارید، که هر آنکه شبیه اینان نیستند را به قتل می رسانند”
اسقف اعظم ژان بارت اضافه کرد که: “آنان هیچ کس متفاوت از خود را نمی پذیرند. هر آن کس که
مسلمان بنیادگرا نیست از هیچ حقوقی برخوردار نیست، نه حق زندگی دارد، نه حق بودن در اجتماع
و نه حق شهروند بودن.”
اسقف اعظم خطاب به جلسه گفت که مسیحیان سوری بخاطر این شورشیان در رنجند به این جهت
که” آنان همه چیز را ویران می کنند اقتصاد ما را، صنعت ما را، کلیساهای ما را و همه چیزما را” –
“بزرگترین چیزی که ما از آن در عذابیم این است که اینان انسان را نابود می کنند.” او گفت:” اینان
حق انتخاب، از آنچه که ما می خواهیم باشیم را از ما می گیرند.”
اسقف اعظم ژان بارت، از این که به طور مستقیم با سیاست مدارن برینانیایی سخن می گوید، اظهار
خشنودی کرد، به این سبب که سوریه منزوی گشته و خبرها از این کشور با “کژتابی غیر قابل قبولی
منتشر می گردنند.”
ایشان خطاب به جمع بیان داشت: این درک که نیروهای شورشی میانه رو با حکومت بخاطر آزادی و
دمکراسی در ستیزند یک “دروغ بزرگ” است و اظهار داشت که این نبرد، میان حکومت سکولار
مدرن، مدارا با اقلیت های مذهبی درمقابل گروه های جهادی که اینان را قتل عام می کنند، در جریان
است.
او گفت که گروه های شورشی که تحت عناوین مختلف ظاهر می شوند، فقط در ماه گذشته بیش از
۵۰ مسیحی را کشتار کرده اند و همین اخیرا سه مسیحی آشوری را با ضربات گلوله به قتل رساندند،
چرا که باجی که برای آزادیشان درخواست شده بود، پرداخت نگشت.
“همکاران، اسقفان، کشیشان و وفاداران؛ در سوریه، اکنون مردم احساس امیدواری می کنند که
مشکلاتشان برطرف خواهد شد و جنگ به پایان خواهد رسید، از آنجا که روسیه مداخله کرده و
داعش ) حکومت اسلامی( را به طور جدی، زیر ضربات خود قرار داده است.” و اضافه کرد:”این
چیزی است که آنان فکر می کنند.”
درگیری در سوریه به مرگ دویست و پنجاه هزار انسان و جابجایی حدود شش میلیون نفر انجامیده
است که بیشتر آنان در کمپ های کنار مرز کشور بسر می برند، در حالی که هزاران تن نیز از
طریق ترکیه به اروپا راه یافته اند.
در سال ۲۰۱۳ ، نخست وزیر برینانیا، دیوید کمرون David Cameron ،درترغیب پارلمان برای
حمایت از بمباران رژیم سوریه توسط بریتانیا در حمایت از گروه های میانه رو شورشی ناموفق بود.
او انتظار می رود که در طی چند هفته های آتی مجددا برای کسب مجوز مداخله نظامی، اقدام کند.
منتقدین سیاست وی، از جمله پیتر ف رد ,Peter Ford سفیر سابق بریتانیا در سوریه می گوید که تعداد
میانه رو ها، بسیار اندک است و استدلال می کند که نیروهای مقابل اسد پیوسته افراط گرا هستند. او
همچنین اظهار می دارد که مداخله های عراق و لیبی فاجعه آمیز بودنِ خود را به اثبات رساندند.
اما اِل وود Ellwood به گردهمایی اظهار داشت که اسد مانعی بر سر راه صلح است چرا که تحت
حکومت وی هیچ “حکومتِ همه شمولی” شکل نخواهد گرفت.
او گفت:” اقدام اخیر روسیه، نمایشی آشکار از ضعف حکومت اسد است”
“اسد نمی تواند بدون پشتیبانی روسیه و ایران به بقای خود ادامه دهد و اسد نمی تواند پیروز جنگ در
سوریه باشد. ما برای یک لحظه خریدار این استدلالهای کاذب نیستیم که او می تواند از اقلیت های
خود حفاظت کند. اعمال او در حقیقت به خشونت های فرقه ای دامن زده اند، و رژیم او نهایتا مسؤول
مرگ صدها هزار شهروند می باشد، و تا زمانی که وی در قدرت است، نبرد ادامه پیدا خواهد کرد.”
او گفت که بریتانیا برای آماده سازی و بازسازی کشور بعد از سقوط اسد، در حال حاضر از “تلاش
های غیردولتی برای ترویج گفتگو میان گروه های قومی و مذهبی در سوریه حمایت می کند”.
او همچنین گفت: کوشش هایی نیز برای گسترش گفتگو های بین الادیان در عراق صورت می پذیرد،
جایی که مسیحیان شدیدا از اذیت و آزار در رنجند.
سخنرانانِ دیگری جلسه را همچنین مورد خطاب قرار دادند، از جمله فعال حقوق بشر لرد الت ن Lord Alton از لیورپول Liverpool ، تیموتی چو Timothy Cho ، تبعیدی از کره شمالی که شاهد اعدام
عمومی مسیحیان در آنجا بوده است و ویکتوریا یوحنا Victoria Youhanna ، زن نیجریایی که از
بوکو حرام گریخته است.
یوحنا به شرکت کنندگان گفت که او شاهد سربریدن مردان مسیحی بوده است که از گرویدن به بوکو
حرام سرباز زده بودند.
اسقف اعظم سیلوانو توماسی Silvano Tomasi ،ناظر دائمی مقر پاپ در سازمان ملل متحد در ژنو،
جزئیات مفصلی از تلاش های واتیکان برای متوقف کردن آزار جهانی مسیحیان را بیان داشت.
“آزادی وجدان و دین حقوق بنیادین بشری هستند که بدون پیامد و مجازاتی در مورد مسیحیان در
خاور میانه و بخش هایی از افریقا نقض می شوند، جایی که مسیحیان آماج خشونت های توصیف
ناپذیرقرار می گردنند.” او گفت:”مسیحیان سر بریده می شوند، به صلییب کشیده می شوند ، به اجبار
به تبعید رهنمون می گردنند و به بردگی در می آیند.”
اسقف اعظم توماسی ابراز داشت : چنین خشونت هایی غالبا بدست گروه های مسلمان ستیزه جویی
صورت می پذیرند که خاور میانه را خالی از مسیحیان می سازند.
منبع:
www.catholicherald.co.uk/…/melkite-archbishop-urges-britis…/ /

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)