صفحه‌ی ویژه‌ی

FARID

آخرین مطالب :


قاووت و درمانِ همه‌ی امراض انسان‌ها!


بدویت باستانی و بربریت مدرن! کدام‌یک؟


فلسفه برای کودک (فبک)، گامی دیگر برای تغییر جهان!


روز کارگر؛ ارزش اضافی از نگاه مارکس، گاندی و راسکین


چاپ دوم کتاب های گاندی و استالین، و گاندی، گونه ای زندگی در بازار کتاب


کتابی نو، در کساد-بازارِ کتاب!


آیا گاندی یک شوریده‌ی جنسی بوده‌است؟!


ویکی پدیا، کاری از وارستگان بی مزد و منت!


این نمد نیست! سگ است!


شوایتزر، “بزرگداشت زندگی” و روزگار ما


گاندی و استالین ؟!


گاندی و استالین منتشر شد.


گاندی و استالین منتشر شد.


حقوق بشر، “در خانه اگر کس است” و محمد علی موحد


“در خانه اگر کس است”،حقوق بشر، محمد علی موحد


بی‌ همه چیزی بشر امروزی، آرمان عملیِ بازار!


جرج اورول به‌مثابه پژوهش‌گری میدانی و ژرف‌اندیش در حاشیه‌نشینی و فلاکت!


مرگ وب نزدیک است؟ حکایتی فنّی به روایت حسین درخشان


هم‌کلامیِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما – شمعی در تاریکی باش!


هم‌کلامیِِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما – شمعی در تاریکی باش!


هم‌کلامیِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما – شمعی در تاریکی باش!


هم‌کلامیِِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما -شمعی در تاریکی باش


ساروُدایا: مارکس، گاندی و راسکین!


ساروُدایا: مارکس، گاندی و راسکین!

ساروُدایا: مارکس، گاندی و راسکین!


آیا ملکیان هم استاد است؟ ملکیان، این برادر ما!


مصرف کنندگان جهان متحد شوید (دارندگی در بسندگی است)


آغوش درمانی چیست؟ آیا واقعیت دارد؟


آغوش درمانی چیست؟


دارندگی در بسندگی است (مصرف‌کنندگان جهان متحد شوید!)