صفحه‌ی ویژه‌ی

FARID

آخرین مطالب :


صنعتِ پزشکیِ کاسب‌کارانه‌‌ی فاسد


قاووت و درمانِ همه‌ی امراض انسان‌ها!


بدویت باستانی و بربریت مدرن! کدام‌یک؟


فلسفه برای کودک (فبک)، گامی دیگر برای تغییر جهان!


روز کارگر؛ ارزش اضافی از نگاه مارکس، گاندی و راسکین


چاپ دوم کتاب های گاندی و استالین، و گاندی، گونه ای زندگی در بازار کتاب


کتابی نو، در کساد-بازارِ کتاب!


آیا گاندی یک شوریده‌ی جنسی بوده‌است؟!


ویکی پدیا، کاری از وارستگان بی مزد و منت!


این نمد نیست! سگ است!


شوایتزر، “بزرگداشت زندگی” و روزگار ما


گاندی و استالین ؟!


گاندی و استالین منتشر شد.


گاندی و استالین منتشر شد.


حقوق بشر، “در خانه اگر کس است” و محمد علی موحد


“در خانه اگر کس است”،حقوق بشر، محمد علی موحد


بی‌ همه چیزی بشر امروزی، آرمان عملیِ بازار!


جرج اورول به‌مثابه پژوهش‌گری میدانی و ژرف‌اندیش در حاشیه‌نشینی و فلاکت!


مرگ وب نزدیک است؟ حکایتی فنّی به روایت حسین درخشان


هم‌کلامیِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما – شمعی در تاریکی باش!


هم‌کلامیِِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما – شمعی در تاریکی باش!


هم‌کلامیِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما – شمعی در تاریکی باش!


هم‌کلامیِِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما -شمعی در تاریکی باش


ساروُدایا: مارکس، گاندی و راسکین!


ساروُدایا: مارکس، گاندی و راسکین!

ساروُدایا: مارکس، گاندی و راسکین!


آیا ملکیان هم استاد است؟ ملکیان، این برادر ما!


مصرف کنندگان جهان متحد شوید (دارندگی در بسندگی است)


آغوش درمانی چیست؟ آیا واقعیت دارد؟


آغوش درمانی چیست؟