نگاهی متفاوت به ارزش اضافی و دیدگاه کارگر و کارفرما !
ساروُدایا چیست؟!

کارل مارکس (۱۸۸۳ -۱۸۱۸) فیلسوف جامعه شناس، مورخ، فیلسوف تاریخ، اقتصاددان، سیاست‌دان، کنش‌گر اجتماعی و یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان همه‌ی اعصار، در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم در همه‌ی زمینه‌های مورد علاقه‌اش نظراتی داد بسیار چالش‌برانگیز؛ و در آن میان، نظریه‌ی “ارزش اضافی” در اقتصاد سیاسی و شناساییِ حقوق “نیروی‌کار” یکی از مهم‌ترین آنان بود که در کتاب “سرمایه”اش به تفصیل شرح داده شد. از آن پس، این نظریه در همه‌ی مدارس اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه را در اینجا بخوانید: سارودایا، مارکس، گاندی، راسکین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)