داستانِ آشغال خوریِ بشرِ امروزی یکی داستان است پر آبِ چشم*. در سه یادداشت در سایت عدمِ خشونت به گوشه‌هایی از این بحث اشاره کرده بودم **. اما چند روز پیش وقتی روی یک بسته‌ی بسیار شیک و گران نامِ چیزی به اسم قاووت را خواندم، نکته‌ی دیگری از این داستانِ آشغال خوری به نظرم رسید که ما همگی دچارش هستیم:
روی بسته، دقیقا همین‌ها را نوشته بودند:

مواردِ استفاده‌ی قاووت:
۱- تونیک (تقویت‌کننده‌ی معده، کبد، طحال، کلیه، قلب، اعصاب و مغز) ۲- موثر در کاهشِ درد و التهابِ مفاصل، بی‌خوابی و افسردگی ۳- افزایش قوای‌ بدن و رفعِ خستگیِ ناشی از فعالیت جسمی و ذهنی۴- موثر در کاهشِ فشارِ خون، چربی و کلسترول ۵- مقویِ معده و کمک به هضم غذا و موثر در رفعِ سوءِ هاضمه، نفخ وسردیِ معده و بوی بد دهان ۶- کمک به تقویت حافظه، آرامشِ اعصاب و ضدِ فراموشی ۷- دارای مزاجِ گرم، و موثر در بیماری‌های با منشاء سردی ۸- موثر در رفعِ یبوست و دفعِ سموم بدن ۹ – شیرافزا و تقویت کننده‌ی مادران
(حتما متوجه شده‌اید که موارد استفاده به‌شکلی نوشته شده که دخالت در امور پزشکی هم به‌حساب نیاید.)

ادامه در:
قاووت و درمان همه‌ی امراض انسان‌ها!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)