جمهوری اسلامی با اعدام زاده شد و تا کنون با اعدام به حیات پراز جنایت خود ادامه داده است. در روز جهانی علیه اعدام در مخالفت با این مجازات ضد انسانی نمی توان به جمهوری اسلامی که در گزارش اخیر عفو بین الملل به درست از آن بعنوان رژیم “ویرانگر انسانیت” یاد شده است، اعتراض نکرد.
هم اکنون شماری از شرکت کنندگان در جنبش های اعتراضی در ایران در زیر تیغ اعدام بسر می برند. شماری از منتقدین اسلام و مذهب با خطر اعدام روبرو هستند. فعالین سیاسی از مناطقی نظیر کردستان، بلوچستان و خوزستان که مردمانش همواره تحت ستم مضاعفی بوده اند با احکام اعدام مواجه هستند. و این سوای اعدامهایی است که هر روزه تحت عناوین مختلف و به دلیل جرایم گوناگون صورت می گیرد. از جمله “جرایمی” که در ایران حکمش مرگ است همجنسگرا بودن، داشتن رابطه خارج از ازدواج برای زنان، رویگردانی از اسلام، انتقاد از دین و … می باشد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این “جرایم” جزو حقوق پایه ای مردم به شمار می آیند.
جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام علیه معترضین سالهای ٩۶، ٩٧ و ٩٨ و سپس با اعدام کشتی گیر ٢٧ ساله، نوید افکاری، موجی از خشم و اعتراض را در داخل و در سراسر جهان علیه خود برانگیخت. هشتگ اعدام نکنید به یک ترند جهانی در توییتر و شبکه های اجتماعی تبدیل شد. دهها بیانیه در داخل و خارج از سوی نهادهای مردمی و سازمان های و اتحادیه های کارگری و دانشجویی علیه اعدامها و بکارگیری اعدام علیه معترضین صادر شد. مجامع بین المللی و دولتها از شورای حقوق بشر سازمان ملل تا اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کرده اند. نهاد های ورزشی جهان از تحریم ورزشی جمهوری اسلامی به خاطر اعدام نوید افکاری سخن می گویند. دهها گردهمایی اعتراضی در گوشه و کنار دنیا برای توقف اعدامها و کشتار بی گناهان در ایران و علیه جمهوری اسلامی برگزار شده است. سفرای جمهوری اسلامی برای ادای توضیحات در کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا احضار شدند.
امروز دنیا به گفتمانی نزدیک میشود که ما سالها بر آن تاکید داشته ایم: بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی و قطع روابط سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی با رژیم اسلامی ایران. جمهوری اسلامی رژیم اعدام و قاتل مردم ایران است و باید از مجامع بین المللی چه سیاسی و چه هنری و ورزشی و امثال آن اخراج شود. سفر مقامات جمهوری اسلامی به خارج کشور باید ممنوع شود. سران جمهوری اسلامی باید مجازات و محاکمه شوند. انزجار جهانی علیه جمهوری اسلامی باید به بایکوت و انزوای سیاسی کامل این رژیم جانی سوق داده شود. فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی باید همچون توقف عملی سنگسار به لغو عملی اعدام در ایران بیانجامد. این موثرترین راه همراهی با مردم ایران برای مبارزه با این حکومت است.
روز جهانی علیه اعدام فرصتی است که صدایمان را علیه رژیم اعدام جمهوری اسلامی در ایران و جهان بلندتر کنیم. کلیه احکام اعدام علیه دستگیرشدگان اعتراضات ۹۶ ،۹۷ و ۹۸ باید فورا لغو و تمامی آنها از زندان آزاد شوند. مجازات ضد انسانی اعدام باید از قوانین کشور حذف شود. کلیه زندانیان سیاسی باید بدون هیچ قید و شرط آزاد شوند. ما همه مردم را فرا می خوانیم که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام با سازمان دادن گردهمایی های اعتراضی، با انتشار علنی ویدئو کلیپ هایی در مخالفت با اعدام، با شعار نویسی بر در و دیوار شهر، با حمایت از خانواده محکومین به اعدام، با صدور قطعنامه و بیانیه، با سازمان دادن تظاهرات در خارج کشور و همایش های متخلف اینترنتی، با آتش زدنهای سمبلیک طناب دار، با استفاده از شبکه های اجتماعی یکصدا مخالفت خود را با اعدام و رژیم اعدام در ایران ابراز دارند. امسال تلاش برای نجات زندگی در مقابل مرگ به مبارزه علیه یکی از سفاک ترین رژیم های دنیا گره خورده است که با اعدامهای بیشمار و اعدامهایی که در دستور کار خود دارد سمبل نیستی، مرگ و تباهی است. جمهوری اسلامی باید به زیر کشیده شود تا ما از اعدام و شکنجه و ترور خلاصی یابیم. همین را باید در گرامیداشت هیجدهمین سالگرد روز جهانی علیه اعدام در همه جا فریاد زد و جهان را باید بیش از پیش به حمایت از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراخواند.

نه به اعدام ، نه به رژیم اعدام در ایران!

کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ( CFPPI )
کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)
۷ مهر ۱۳۹۹-۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)