نهاد آموزش از سپیده دم تاریخ، از یکِ یکِ یک، اصرار داشته جلوی کشف جهان را بگیرد. در واقع، همه ی کشف های ذهنی و عینی و اختراعات با دانستن و آگاهی از یافته ها و داده های سنت، اما با زیر پا گذاشتن گهگاهیِ بعضی دگم های آن انجام گرفته اند. این همان چیزی است که در نهاد مرسوم آموزش، از آن نهی می شود. می گویند نکن، نرو ؛ ما کرده ایم و ما رفته ایم و دیده ایم نتیجه را. تو نرو. اما کسانی بوده اند که این پیام آخری را نشنیده گرفته اند.
پس اگر قرار بر آموزش رسمی باشد، بشر عملا دانسته ای نو نباید داشته باشد و جهان های نو را کشف نکند.

فبک، برای برهم زدن این اساس است:

 

https://ghkeshani.com/p4c/

و

https://t.me/GahFerestGhKeshani/3540

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)