بایگانی

+۱۸ اعدام دو زندانی در ملأ عام در مشهد/ تصویر

یک زندانی در ملأ عام در بندرعباس اعدام شد

تئاتر کفاره: تاملی در اعدام و عفو

اعدام در ملاء عام از منظر حقوق

بکشید مادر قحبه را…

کنفرانس اعدام (۲) – کلن – آلمان “حق حیات و کیفر مرگ”

آمار نگران کننده مجازات اعدام در اولین ماه های حیات دولت یازدهم:۲۰۰ اعدام در سه ماه نخست

اعدام در ملاء عام و وظایف اخلاقی ما

نتیجه‌ی اعدام‌ها در ملا عام، منجر بە گرفتە شدن جان کودک ٨ ساله شد

دادگستری قزوین: لغو اعدام در ملاءعام به دلیل مسائل بین‌المللی و حقوق بشری

درحاشیه اقدام مداخله جویانه فیفا: اعدام در ورزشگاه‌ حق مسلم ماست؟

در ایران عمومی است!

تماشای اعدام؛ بیماری اجتماعی یا انحطاط فرهنگی؟

روحانیون سربه‌دار

آنها در خانه هنرمندان اعدام شده بودند

کارل مارکس یکی از اولین مخالفان اعدام

آنها که به دار کشیدید از فقیرترین طبقه احتماعی بودند

تماشاگران اعدام که بودند؟

اعدام جنایت است نه مجازات

از اعدام در ملا عام و موی سر مردان تا کلاس‌های دختران و پسران ,(ایران؛ کره شمالی با بزک دموکراسی

یک نمایش وحشت دیگر در تهران: اعدام دو جوان در ملأ عام- یک اعدام در اصفهان

Get Out of My Sight!

وقتی جز شانه مامور اعدام پناهگاهی نیست

اگر ساعتی دیگر اعدام شوم