آژانس کردپا: بعد از انتشار خبر اعدام یک شهروند کُرد در جوانرود و انتشار آن در رسانه‌های حکومتی، کودکی ٨ ساله در یکی از روستاهای این شهرستان بە هنگام بازی و تکرار حالت اعدام، با هم بازی‌هایش جان خود را از دست داد .

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، چند کودک اهل روستای “کلاش لولم” بە هنگام تاب بازی ئ در حالی که خواستەاند، صحنە اعدام “رئوف مصطفایی” یک شهروند این شهر را به عنوان بازی تکرار کنند کودک ٨ ساله جان خود را از دست می‌دهد.

نام این کودک مهران و فرزند شخصی به نام ابراهیم یوسفی است.

در همین رابطه و در یکی از محلە‌های جوانرود، چند سال پیش و در حادثەای مشابهە کودک کم سن و سال دیگری نیز جانش را از دست دادە بود.

طبق تحقیقات انجام گرفته، هیچ ارتباطی میان تربیت خشونت‌آمیز با کاهش جرم وجود ندارد و اهتمام بدون نتیجه به عوامل بیرونی این گونه حالت‌ها، افراد را جامعه‌پذیرتر نمی‌کند.

در ایران انتقاد و مخالفت با چنین خشونت عریانی (اعدام) با موانع و مشکلات قانونی و حتی دینی مواجه است، اما دستگاه قضایی این اقدامات را مشروع و قانونی قلمداد می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)