صفحه‌ی ویژه‌ی

زردآلو کک و مکی

آخرین مطالب :


چرا «لیبرال» را به‌عنوان صفت به کار می‌برم؟


آیا رشدزدایی علیه منافع کارگران است؟


بیانیه جمعی از فعالین جنبش نوین رهایی زن به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان


مراقبت رادیکال: استراتژی بقا در زمانه‌ی بی‌اطمینانی


زخم‌ جنگ: سیال میان مرزها و معانی


ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا در برابر جنبش ژینا


به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، ۲۵ نوامبر


اخبار زنان در ماهی که گذشت


قبیله‌گرایی سیاست هویتی، یا چه‌طور همبستگی ایجاد نکنیم؟


کاهش منابع آبی چه تأثیراتی بر خاورمیانه دارد؟


انتقامی سخت از آنها که باوری عمیق به مقاومت مدنی دارند


بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در حمایت از تجمع ۳۰ آبان بازنشستگان


فلسطین: کدام واقعیت؟


پیغام جنگ غزه به اردوی کار


برای مادران دادخواه آبان ۹۸


مارش اربعین آن‌ها و راه انقلابی ما


روان جامعه‌ بحران‌زده با دارو درمان می‌شود؟


افول طبقه‌ی کارگر؛ افسانه یا واقعیت


ما دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور همبسته و همراه با اعتراضات کارگران نفت هستیم!


بحران در اسراییل و مقاومت فلسطین


زنان کارگر از خانه تا کارخانه


همدستی اسراییل و تشکیلات خودگردان


اتحادیه کارگران اسراییل، اشغال فلسطین و تحکیم صهیونیسم!


نسل‏ خاموش


بریکس: امپریالیست؟ ضدامپریالیست؟ یا خرده‌امپریالیست؟


مقالۀ دیمیتری کوتسومباس در مورد درگیری نظامی اسرائیل و فلسطین و رویدادهای منطقه


اگر صلح نوعی جایزه بود


طرح‌های امپراتوری برای جنگ غزه


در ضرورت تشکل و خیابان


یک کتاب: «منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، راه طولانی صلح»

آخرین نظرات توسط نویسنده زردآلو کک و مکی