بایگانی

صیانت ضمانت جنایت

گرافیتی علیه طرح صیانت

گرافیتی خیابانی درباره زن‌سوزی: به یاد فائزه ملکی

چرا صحبت‌های «خیابان» از سوی سازمان روز زمین سانسور شد؟

گرافیتی نوید افکاری در ایران

دیوارنگاری علیه تجاوز جنسی

گرافیتی: در همبستگی با آنانی که سکوت درباره «تجاوز جنسی» را شکستند

mostafa salehi

گرافیتی مصطفی صالحی در اروپا

دیوارنگاری: روز ملی اقلیت‌های جنسی ایران

گرافیتی: مبارزان آبان در چنگال جمهوری اعدام

کشتار مهاجران افغانستانی توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی

گرافیتی: علیه کشتار مهاجران افغانستانی در هریرود

روز کارگر :دیوارنگاری خیابانی در دفاع از کارگران زن و اقلیتهای تحت ستم

گرافیتی یک می

روز کارگر :دیوارنگاری خیابانی در دفاع از مطالبات کارگری کرونا

دیوارنگاری‌: هشت مارس پرستارانِ زن و زنان پرستار

گرافیتی ویروس سیاسی کرونا

گرافیتی: اسلام و سرمایه در خدمت اپیدمی ویروس کرونا

گرافیتی‌های شهری قاسم سلیمانی: قصاب سوریه و عراق

دُزدانِ آرامش

حاشیه برابر با متن است: معترضان آذرماه را پیرامون خود می‌بینید؟

گرافیتی در سایۀ اینترانت: صداخفه‌کن کشتار

گرافیتی‌های شهری: در همبستگی با معترضان سرکوب‌شدۀ عراق

استیکرهای خیابانی در حمایت از زندانیان نشریه گام

گرافیتی: کارگر آتئیستی که با ۳۰ ضربه چاقو به قتلش رساندند

گرافیتی‌های حمایتی از دگرباشان جنسی در خیابانهای ایران

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

گرافیتی‌های حمایتی از «اسماعیل بخشی» و دیگر زندانیان تحت فشار برای طراحی سوخته ۲

فرصت‌طلبان بین‌الملل

خیابان: تریبون زندانی سیاسی

ویدیو: کارنامۀ کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»

گرافیتی از حقوق همجنسگرایان دفاع کنیم + کمیته عمل سازمانده کارگری

گرافیتی‌هایی در دفاع از حقوق همجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها (ایران)

گرافیتی در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان

رادیو ریزوم، شماره پنجم | گرافیتی؛ چریک‌هایی با اسپری رنگ