برای مصطفی صالحی : علیه رژیم ایران و دولت‌های اروپایی‌ همدستش که در حذف و اعدام مخالفان سیاسی ج.ا متحدند!

بر کمتر کسی پوشیده است که دولت‌های اروپایی چه نقش فعالی هم تاریخاً و هم در حال حاضر در تقویت و تثبیت ج.ا داشته‌اند؛ از قرادادهای تجاری گسترده و فروش تکنولوژی‌های شنود و سرکوب به ج.ا تا دیپورت پناهندگان سیاسی؛ از مماشات با چهل سال ترور و آدم‌ربایی مخالفان سیاسی ایرانی در قلب اروپا بگیرید تا بایکوت و سانسور صدای مخالفان در شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی!

آنسوتر اما این را هم باید گفت که عده‌ای به دنبال نمایاندنِ دولت آمریکا به عنوان متحد خیزش‌های عمومی اخیر ایران هستند. کدام دولت؟ همان دولتی که سرتاسر کارنامه‌اش پر است از جنگ و کودتا و تقویت و تثبیت ارتجاعی‌ترین نیروها؛ چنانکه امروز دیگر روشن است که اسناد ارتباطاتش با خمینی به ۱۵ سال قبل از انقلاب ۵۷ می‌رسد و اسناد تقویت بن لادن و مجاهدین افغانش به ۱۵ سال قبل از یازده سپتامبر!

حالا این روزها عده‌ای ترامپ را به عنوان قناریِ رنگ‌شده می‌خواهند به‌عنوان متحد به مردم قالب کنند! کدام ترامپ؟ همان ترامپی که دستور به رسمیت شناختن طالبان و مشارکت‌دادن‌شان در قدرت را می‌دهد! همان ترامپی که برای سرکوب اعتراضات داخلی آمریکا، ارتش را به خیابان‌ها گسیل می‌کند! و همان ترامپی که به ازای هر سیگنال مخالفت با سیاست‌های ج.ا، جلو یا پشت پرده پیغام و پسغام برای مذاکره و اتحاد به همان‌ها می‌دهد! کافیست به سرنوشت روژاوا نگاه کرد تا دید چشم‌انداز این نوع اتحادهای غیراصولی چه از آب درمی‌آید!

به همین خاطرست که ما می‌گوییم متحدان جنبش‌های اجتماعی را نه از کورس رقابت بین دولت‌ها و قدرت‌های حاکم بلکه از میان جنبش‌های اجتماعی مترقی منطقه و کل دنیا باید پیدا کرد!

 

◾️Against Iranian Regime and its EU Accomplice in the Execution of Dissidents!◾️

It is not a closed book to many that the EU governments, historically and presently, have had such an active role in strengthening and consolidating the Iranian theocratic-capitalist regime: from cutting lucrative trade deals and selling them surveillance and suppression technologies, to the deportation of political refugees; from compromising and collaborating with the Iranian regime and whitewashing its 40-year role in assassinating and kidnapping exiled political dissidents in Europe, to censoring dissident voices in BBC-Persian and the like!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)