صفحه‌ی ویژه‌ی

کمیته عمل سازمانده کارگری

کمیته عمل سازمانده کارگری، یک گروهی مخفی سوسیالیستی در داخل کشور است که در حوزۀ جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

آخرین مطالب :

اعتصاب هفت تپه

کلیپ کوتاه: بازگشت کارگران هفت‌تپه به خیابان


جزوه: فصل جدید نیشکر هفت تپه در سال ۹۹ / نبرد کنترل و مالکیت (نگاهی به طرح تعاونی هفت تپه)


گزارشی از استثمار در کارخانۀ «مردسازی»

اعتراضات سراسری آمریکا و ارتباطش به ما

از آبان تا آمریکا : سرنوشت مشترک یک مبارزه (ویدیو)


دیوارنگاری‌هایی در ایران به مناسب قتل رومینا: زن‌کشی و ویروس مردسالاری


دیوارنگاری: خانه خراب‌کن و مصادرۀ رنج خانه‌خراب‌ها


افسانۀ «عدالت»: نگاهی به طرح آزادسازی سهام عدالت


ویدیو: افزایش دستمزد و سراب شورای عالی کار

کشتار مهاجران افغانستانی توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی

گرافیتی: علیه کشتار مهاجران افغانستانی در هریرود


حراج شستا در بورس و ضرورت کنترل کارگری بر تأمین اجتماعی (متن + ویدیو)


روز کارگر :دیوارنگاری خیابانی در دفاع از کارگران زن و اقلیتهای تحت ستم

گرافیتی یک می

روز کارگر :دیوارنگاری خیابانی در دفاع از مطالبات کارگری کرونا

مطالبات کرونا

کارزار ترویجی مطالبات کرونا (ویدیو)

عمومی سازی بیمارستانهای خصوصی

موج اخراج کارکنان در بیمارستانهای خصوصی در دورۀ کرونا: ضرورت عمومی کردن (+ویدیو)

برنامه عمل ضدسرمایه داری کرونا

بحران کرونا: یک برنامه عمل مبارزاتی

فریبهای یارانه کرونا

شش فریب یارانۀ کرونا


دیوارنگاری‌: هشت مارس پرستارانِ زن و زنان پرستار

گرافیتی ویروس سیاسی کرونا

گرافیتی: اسلام و سرمایه در خدمت اپیدمی ویروس کرونا


کرونا در بدن یک اقتصاد سیاسی بیمار


انتخابات: از بزکِ بحران به بحرانِ بزک


دستکاری دیوارنویسی‌های قاسم سلیمانی (+ به انضمام پاسخ به ۶ سفسطه دربارۀ نقش او)


نقشه اعتراضات سراسری ۲۲ دی ۹۸ + شعارها


ضرورت همبستگی با سیل‌زدگان: بلوچستان تو آبه، بازم رژیم تو خوابه!


از انکار حکومت تا انفجار خیابان در پنج پرده


جنگِ روانی یا نظامی ؟


خیزش توده‌ای و چشم‌انداز ما

اعتصاب دو دی معلمان

گزارش و ارزیابی از اعتصاب دوساعتۀ معلمان

فیلترینگ سفید

چشم‌انداز سیاه «فیلترینگ سفید»: استراتژی‌هایی برای مقابله (+ اینفوگرافی)

کشتار ماشهر

گرافیتی: کشتار ماهشهر


 ادامۀ شوک درمانی بعد از کشتار…

آخرین نظرات توسط نویسنده کمیته عمل سازمانده کارگری

    نطری یافت نشد.