صفحه‌ی ویژه‌ی

کمیته عمل سازمانده کارگری

کمیته عمل سازمانده کارگری، یک گروهی مخفی سوسیالیستی در داخل کشور است که در حوزۀ جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

آخرین مطالب :


فلسطین و اسرائیل: استراتژی و وظایف ما

چالش های جنبش زن زندگی آزادی

چالش‌های درونی جنبش زن زندگی آزادی


استراتژی‌های رژیم برای مهار ظرفیت انقلابی جنبش «زن زندگی آزادی»


دستاوردهای صد روزۀ جنبش زن زندگی آزادی

الگوی اعتصابات کارگری خیزش 1401

ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱

موقعیت انقلابی و انقلاب

از امروز تا موقعیت انقلابی، از موقعیت انقلابی تا انقلاب


اعتصاب سیاسی کارگران پروژه‌ای: سرکوب و سانسور داخلی، جعل و خبرسازی خارجی


اقتصاد سیاسی اربعین

ملاحظه امنیتی مقاومت در برابر حجاب اجباری

مقاومت در برابر حجاب اجباری و چند ملاحظه امنیتی

اعتصاب بازار

درباره اعتصاب بازار و جایگاه خرده مالکان


اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن

اعتراضات سراسری اردیبهشت 1401

ستاندن نان در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح (به بهانۀ اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱)


پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم – دربارۀ حذف ارز ترجیحی و یارانه‌زدایی‌های دیگر در پوششِ آن

روسیه اوکراین پوتین محور مقاومت

دستگاه دروغ‌ساز پوتین در جنگ اوکراین (+ ویدیو)


سیر بلوغ اعتصاب سراسری معلمان : از آذر به بهمن ۱۴۰۰

قوانین کار بازنشستگی تعدیل ساختاری

قوانین کار و بازنشستگی زیر کُلنگِ تبصره‌زنی و آیین‌نامه‌نویسی

مزد پیک موتوری اسنپ فود

دزدی مزدی اسنپ‌‌فود از رانندگانش – زمستان۱۴۰۰ (+ویدیو +جداول)


بحران آب ۱۴۰۰: درباره خیزش آبی اصفهان و چهارمحال

آزادسازی قیمت حامل های انرژی 1400

آزادسازی بازار کل حامل‌های انرژی

جنگ سایبری اسرائیل

جنگ سایبری: برای ما؟ یا برای آن‌ها؟

هفت تپه پیمان مدیریت

هفت‌تپه: تردستی جدید دولت با تفکیک مالکیت و مدیریت

اعتصاب سراسری معلمان

زنگ اول ماه مهر: اعتصاب سراسری معلمان

معامله آمریکا طالبان

چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟

صنعت کشتار کرونا دلتا

صنعت کشتار کرونا در ایران

تبعیض استخدامی

تبعیض استخدامی: شرکت‌های جدید، سیاست کهنه

اعتصاب هفت تپه + بسیج عدالتخواه

کارگران هفت‌تپه در خیابان، رسوایی «عدالت‌خواهان»

طرح صیانت

درباره طرح صیانت

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای

کارگران پروژه‌ای نفت چطور موفق به حفظ یک اعتصاب بلندمدت شدند؟

اعتصاب اسنپ فود 1400

اسنپ‌فود: از استثمار خلاقانه تا اعتصاب متحدانه

آخرین نظرات توسط نویسنده کمیته عمل سازمانده کارگری

    نطری یافت نشد.