صفحه‌ی ویژه‌ی

کمیته عمل سازمانده کارگری

کمیته عمل سازمانده کارگری، یک گروهی مخفی سوسیالیستی در داخل کشور است که در حوزۀ جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

آخرین مطالب :

فریبهای یارانه کرونا

شش فریب یارانۀ کرونا


دیوارنگاری‌: هشت مارس پرستارانِ زن و زنان پرستار

گرافیتی ویروس سیاسی کرونا

گرافیتی: اسلام و سرمایه در خدمت اپیدمی ویروس کرونا


کرونا در بدن یک اقتصاد سیاسی بیمار


انتخابات: از بزکِ بحران به بحرانِ بزک


دستکاری دیوارنویسی‌های قاسم سلیمانی (+ به انضمام پاسخ به ۶ سفسطه دربارۀ نقش او)


نقشه اعتراضات سراسری ۲۲ دی ۹۸ + شعارها


ضرورت همبستگی با سیل‌زدگان: بلوچستان تو آبه، بازم رژیم تو خوابه!


از انکار حکومت تا انفجار خیابان در پنج پرده


جنگِ روانی یا نظامی ؟


خیزش توده‌ای و چشم‌انداز ما

اعتصاب دو دی معلمان

گزارش و ارزیابی از اعتصاب دوساعتۀ معلمان

فیلترینگ سفید

چشم‌انداز سیاه «فیلترینگ سفید»: استراتژی‌هایی برای مقابله (+ اینفوگرافی)

کشتار ماشهر

گرافیتی: کشتار ماهشهر


 ادامۀ شوک درمانی بعد از کشتار…


گرافیتی در سایۀ اینترانت: صداخفه‌کن کشتار

کودتای اقتصادی - تعدیل ساختاری

گزارش ویدیویی: نعمت تحریم و کودتای تعدیل ساختاری

هفت تپه - آبان 98

هفت‌تپه در سالگرد صعود: ارزیابی از دور اخیر اعتراضات

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان


همبستگی کارگران آرژانتین با کارگران آذرآب و هفت‌تپه و شهرداری کوت عبدالله (+دربارۀ حق دفاع کارگران از خود در برابر پلیس)


نیشکر هفت‌تپه و یک مسئولیت عاجل


گرافیتی‌های شهری: در همبستگی با معترضان سرکوب‌شدۀ عراق

اعلامیه حمایت از روژاوا

توزیع تراکتهای خیابانی در حمایت از مقاومت مردمی روژاوا


سرنوشت روژاوا و مسئولیت ما (+ گرافیتی حمایتی در ایران)


کارزار خیابان: حمایت از برون‌آیی اقلیتهای جنسی

لردگان ویروس ایدز

جیغ لُردگان، مُشت شد!


ویدیو: اخراج محمدخنیفر از نیشکر هفت‌تپه و تبعاتش

اعتصاب هفت تپه

اعتصاب هفت‌تپه: یک ارزیابی ۵ روزه

حمله به کارگران هپکو

باتوم «عدالت» بر فرقِ سر کارگران هپکو

هپکو اذرآب - کنترل کارگری

هپکو و آذرآب: سلاح نظارت کارگری درجنگ واگذاری‌ها

آخرین نظرات توسط نویسنده کمیته عمل سازمانده کارگری

    نطری یافت نشد.