صفحه‌ی ویژه‌ی

کمیته عمل سازمانده کارگری

کمیته عمل سازمانده کارگری، یک گروهی مخفی سوسیالیستی در داخل کشور است که در حوزۀ جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

آخرین مطالب :


دستاوردهای صد روزۀ جنبش زن زندگی آزادی

الگوی اعتصابات کارگری خیزش 1401

ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱

موقعیت انقلابی و انقلاب

از امروز تا موقعیت انقلابی، از موقعیت انقلابی تا انقلاب


اعتصاب سیاسی کارگران پروژه‌ای: سرکوب و سانسور داخلی، جعل و خبرسازی خارجی


اقتصاد سیاسی اربعین

ملاحظه امنیتی مقاومت در برابر حجاب اجباری

مقاومت در برابر حجاب اجباری و چند ملاحظه امنیتی

اعتصاب بازار

درباره اعتصاب بازار و جایگاه خرده مالکان


اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن

اعتراضات سراسری اردیبهشت 1401

ستاندن نان در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح (به بهانۀ اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱)


پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم – دربارۀ حذف ارز ترجیحی و یارانه‌زدایی‌های دیگر در پوششِ آن

روسیه اوکراین پوتین محور مقاومت

دستگاه دروغ‌ساز پوتین در جنگ اوکراین (+ ویدیو)


سیر بلوغ اعتصاب سراسری معلمان : از آذر به بهمن ۱۴۰۰

قوانین کار بازنشستگی تعدیل ساختاری

قوانین کار و بازنشستگی زیر کُلنگِ تبصره‌زنی و آیین‌نامه‌نویسی

مزد پیک موتوری اسنپ فود

دزدی مزدی اسنپ‌‌فود از رانندگانش – زمستان۱۴۰۰ (+ویدیو +جداول)


بحران آب ۱۴۰۰: درباره خیزش آبی اصفهان و چهارمحال

آزادسازی قیمت حامل های انرژی 1400

آزادسازی بازار کل حامل‌های انرژی

جنگ سایبری اسرائیل

جنگ سایبری: برای ما؟ یا برای آن‌ها؟

هفت تپه پیمان مدیریت

هفت‌تپه: تردستی جدید دولت با تفکیک مالکیت و مدیریت

اعتصاب سراسری معلمان

زنگ اول ماه مهر: اعتصاب سراسری معلمان

معامله آمریکا طالبان

چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟

صنعت کشتار کرونا دلتا

صنعت کشتار کرونا در ایران

تبعیض استخدامی

تبعیض استخدامی: شرکت‌های جدید، سیاست کهنه

اعتصاب هفت تپه + بسیج عدالتخواه

کارگران هفت‌تپه در خیابان، رسوایی «عدالت‌خواهان»

طرح صیانت

درباره طرح صیانت

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای

کارگران پروژه‌ای نفت چطور موفق به حفظ یک اعتصاب بلندمدت شدند؟

اعتصاب اسنپ فود 1400

اسنپ‌فود: از استثمار خلاقانه تا اعتصاب متحدانه

ایثارگران نفت + کارکنان رسمی

نگاهی به یک قشربندی نظامی در کارکنان رسمی نفت: ایثارگران

کارکنان رسمی نفت

چرا کارکنان رسمی نفت به اتحاد با غیررسمی‌ها نیاز دارند؟

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای صنایع نفت گاز

اعتصاب سراسری ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و نیروگاهی

آخرین نظرات توسط نویسنده کمیته عمل سازمانده کارگری

    نطری یافت نشد.