بایگانی

مسائل امروزین «عدالت اجتماعی»: مارکسیسم یا شریعتی

روشن‌فکری دینی و داستان دوپینگ آنان

درباره‌ی «نقد» مارکسی و ماتریالیسم پراتیکی: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)

مارکس و آزادی

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت چهارم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت چهارم)

چگونه مردسالاری و سرمایه‌داری برای پریود جریمه تعیین می‌کنند؟

مرام یک شکاک پرشور

چرا باید از وحدت اسلامی عبور کرد؟ در دفاع از سکولاریسم دموکراتیک[۱] برای خاورمیانه

بازی با فلسفه، شوخی با تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آیا شهرها برای ثروتمندان ساخته شده‌اند؟

خردورزی حق ماست!

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟

ادبیات، بیان سرکوفته

نظریه‌ی مارکسیستیِ رسانه‌ها

یک مارکسیست در نیویورک

تاريخ شکست نخوردگان (چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧)

نقدی مارکسیستی بر پسا مارکسیسم[۱]؛ جیمز پتراس؛ مسعود امیدی

خارج کردن علم از حیطه نفوذ قدرت

مصرفِ وانموده‌ها یا بگو چه مصرف می‌کنی تا بگویم کیستی

شهر شورشی؛ دیوید هاروی؛ گفت‌وگوی لوکاس پالرو با دیوید هاروی

مارکسیسم و چالش بدیل‌سازیِ اقتصادی

شباهت و تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی؛ فروغ اسدپور

ژیژک و مارکسیسم

مارکسیسم، فمینیسم و رهایی زنان

تأملاتی درباره‌ی اریش فروم و مارکسیسم

کتاب مارکسیسم در هزاره

مارکس، مجازات اعدام و حق حیات