بایگانی

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

گیوتین در اتاق خبر؛ روایتی بر پدیده بازجو-خبرنگاری

پازل های دولت سایه؛مشاورین گمنام!

حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

نامه سرگشاده دکتر عبدالرضا داوری به ابراهیم رئیسی در ارتباط با «اعدامهای تابستان ۱۳۶۷»

فقط ما حق تحمیل داریم!

پرداخت رشوه به یک مسیحی؛ کلک دقیقۀ ۹۰ کیهان تهران برای جلوگیری از حذف مثلث جیم!

مشکلات شهرزاد و شریعتمداری؛ کارگردان شهرزاد تهدید به کناره‌گیری کرد

توضیح تهیه‌کننده شهرزاد و پاسخ شریعتمداری

چند سال پیش (40)

چندسال پیش(۴۰)آذر۱۳۷۷؛انسان کُشی واجا

چکیدۀ حرف شریعتمداری این است : حضرت آقا هم بی عرضه و هم منافق است. چون هم شکست خورده و هم ما را دور زده …

حسین شریعتمداری: آمریکا با “توافق وین” قصد بر اندازی آسان و کم هزینه جمهوری اسلامی را دارد.

دفاع صریح روزنامه کیهان از قتل و ترور مخالفان با استناد به قرآن

روز دانشجو؛ حاشیه‌هاى پررنگ‌تر از متن :کیهان و جبهه پایدارى، مدافع “آزادى بیان” شدند

جوابیه شاهین دادخواه به خبر ویژه کیهان : جرم ما ، افشای پیامدهایی قطعنامه ای است که بلوف سیاسی می خو …

خاطره مهندس سحابی از بازجویی شریعتمداری از او در مورد حسن آیت

شریعتمداری پنهان شده؛ فیروز آبادی سنت شکسته. مسئولیت روحانی سنگینتر شده!

وقاحت شیادانه در دو راهی نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه

دستهای خونین شریعتمداری

لگدپرانی کیهان شریعتمداری به جام زهر رهبر!

چرا مردم سیاستهای کیهان را خدمت به اسرائیل می دانند؟

خوشحالی مستکبرانه!

پیشنهادی برای حمایت از کابینه روحانی در روز رای‌گیری

شادمانی کیهان از پیروزی گفتمان اصولگرایی و شکست اصولگرایان در انتخابات!

از سری گفت‌و‌گوهای زمانه: ۵۰ سال خمینیسم

واکنش حسین شریعتمداری به پیروزی روحانی

خودی و غیر خودی ندارد: خامنه‌ای برای حفظ قدرتش به هیچکس رحم نخواهد کرد