حسین شریعتمداری: آمریکا با “توافق وین” قصد بر اندازی آسان و کم هزینه جمهوری اسلامی را دارد.

روز دوشنبه ( دوازده مرداد) مدیر مسٔول کیهان تهران حسین شریعتمداری طی‌ انتشار یاداشتی نسبتاً مبسوط به بررسی “توافق وین” پرداخت و طی‌ دلایلی که وی آن را مستند و غیر قابل انکار خواند, مدعی شد که آمریکا با استفاده از “توافق وین” به دنبال تضعیف نظام جمهوری اسلامی و نهایتا قصد “بر اندازی آسان و کم هزینه” آن را در “آینده دور تدارک” دیده است.
نویسنده “یاداشت روز” کیهان تاکید می‌کند که بعد از بررسی متن و محتوای سند وین و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که توافق وین “نقطه پایانی بر چالش هسته ای دوازده ساله ایران نبوده” است. حسین شریعتمداری ضمن اشاره به بند بیست و هفت قطعنامه شورای امنیت و ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور سازمان ملل –که در آن از ایران به عنوان تهدید برای صلح عنوان شده است- نتیجه میگیرد که با امضا و پذیرش توافق وین, ایران همچنان تا دٔه سال دیگر به عنوان “تهدیدی برای صلح” در نظر گرفته خواهد شد.kayhan tafogh

مدیر مسٔول کیهان سپس ضمن “تحقیر آمیز” خواندن توافق وین برای ایران چنین مینویسد:براساس آنچه در قطعنامه آمده است ایران با استناد به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل، «تهدیدی علیه صلح» تلقی شده است! و با پذیرش توافق وین نه تنها از دستور کار شورای امنیت بیرون نمی‌‌رود، بلکه دستکم برای مدت ۱۰ سال دیگر تحت ماده ۴۱ فصل هفتم باقی می‌ماند. و این نیز تحقیر دیگری و به مفهوم آن است که ایران مقتدر و پیشتاز را که تهدیدی علیه صلح جهانی و منطقه‌ای است، به بند کشیده! و فعلا! حداقل برای ۱۰سال مهار کرده‌ایم!… و بندهای دیگری که اقلام خریداری مورد نیاز ایران را به اجازه رسمی از شورای امنیت سازمان ملل موکول می‌کند و به حریف حق بازرسی از تمامی محموله‌هایی که از زمین و دریا و هوا به مقصد ایران حمل می‌شود داده است و… آیا مفهوم و خروجی این مواد و بندهای مشابه، چیزی غیر از «تحقیر» کشورمان است؟

تحلیل های حسین شریعتمداری در بسیاری از مواقع فاقد سند و بدون اساس میباشد اما پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر بر اینباور است که یاداشت موصوف کیهان اینبار بر مبنای اسناد متقنی بوده -که برای همگان قابل دسترس بوده- که با واقعیت غیر قابل انکار(سرنگونی جمهوری اسلامی) تطابق کامل دارد و از بابت این تحلیل دقیق و مستند باید از حسین شریعتمداری تقدیر کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)