حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان با علم بر اینکه هر خبری را که امروز کارکند بدلیل تمام شدن وقت تبلیغات انتخاباتی قابل تکذیب و اصلاح نیست دست به ترفند و توطئه ای حساب شده و شیطانی زده است. او بعد از راه اندازی و عمومی کردن پروژۀ “حمایت انگلیس از اصلاح طلبان” وقتی متوجه شده که اصولگرایان هنوز در ضعف مطلق هستند رفته سراغ عربستان. او که می داند طبقات شهری و مدرن تر ایران هم از اعراب بویژه عربستان بدشان می آید به صاحبان مسیحی سایت گمنامی بنام “النشره” در لبنان رشوه داده که دیروز و به نقل از مفتی اعظم عربستان بنویسد که: “مفتی اعظم عربستان به تهرانی ها توصیه کرد که به جنتی و یزدی و مصباح رأی ندهید” تا شریعتمداری هم منبعی پیدا کند و همین فتوا را در صفحۀ اول پنجشنبه تیتر درشت و یک بکند و کرده. تا از دروغی که ساخته و تکذیبی که امکان پذیر نیست آخرین تردیدها را به تهرانی ها القاء کند و کرده است.گذشته از اینکه این کار شریعتمداری ناشی از ضعف اصولگرایان و بی اخلاقی بوده اما من شهادت می دهم که کاری حرفه ای و شدنی و فکر شده ای هم بوده است. با حداقل چند هزار دلار رشوه به یک مسیحی – که دینش هم پوششی باشد برای درستی خبر – یک خبر به این داغی را ایجاد کردن. برعکس آن منتجب نیای حیف نون که احمقانه موضوع یک میلیون روستایی درتهران را مطرح کرد و خودش را مسخرۀ عام و خاص کرد؛ برادر حسین اگر هم دشمن است – که است – اما با هوش و کاربلد هم است. یا…هو
تکمله: خبر فتوا از طرف مفتی اعظم عربستان راجع به ادعای کیهان از سوی سخنگوی رسمی او در واشنگتن و خبرگزاری های معتبر تکذیب شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com