چنین روزی در چند سال پیش
۹آذر۱۳۷۷
حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!
روزنامه کیهان،۹آذر،سال ۱۳۷۷
حسین شریعتمداری(مدیرمسئول روزنامه کیهان):
مامورمعذور!
«حتی دردورترین،نقاط ذهن نیز نمی توان این توهُّم راجای دادکه عاملان قتل فروهرازنیروهای انقلابی بوده اند!واساسامنظقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت:که عامل یاعاملان قتل دریک برنامه حساب شده وباهدف بدنام کردن نظام ونیروهای انقلابی برای دست زدن به این اقدام زشت ماموریت داشتند.وحتی باقاطعیت می توان گفت که عاملان قتل،با شخص فروهروهمسرش نیز دشمنی نداشته اندوفقط درپی یک ماموریت علیه نظام وانقلاب وارد این ماجراشده ونقش مامور معذور را بازی کرده اند!..آمریکا بعدازناکامی ازهیات۱۳نفره و خروش مردم علیه این هیات و برنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجادیک حادثه موازی دست می زدکه ازیک سو افکار عمومی راتحت الشعاع قرارداده وازتوجه به ماجرای مرموز هیات ۱۳نفره آمریکایی منصرف کندو ازسوی دیگر نیروهای انقلابی را مورد اتهام قرارداده و خروش آنان علیه حضورهیات۱۳ نفره را خروشی بی منظق،آدم کش وتنگ نظرجلوه دهد»
پاورقی:
اما خیلی زودمکرخداوندگریبان حسین شریعتمداری(که مامورغیر معذوردولت سایه ویکی ازجعبه سیاه های نظام ولایت فقیه می باشد)راگرفت وبوسیله همان شنودی که بخش دیگری ازواجا درمنزل مرحوم فروهروهمسرش کارگذاشته بودندماجرابدست خودشان لومی رودومعلوم می شودسربازان گمنام امام زمان در این قتل هادست داشته وایضا در ماجرای حمله به هبات۱۳ نفره …خون بی گناه گریبان آن ها را گرفت وامثال حسین شریعتمداری درکوزه افتادند!
نهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com