بایگانی

نئو ولایت فقیسم!

نئو ولایت فقیسم!

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

دراویش گنابادی + کمیته عمل سازمانده کارگری

سرکوب دراویش گنابادی، مواضع و وظایف ما (به‌عنوان یک کمیتۀ چپ لامذهب)

اعتراض شدید اللحن آخوند حزب الله به فیش های حقوقی در ایران

حسین الله کرم به دلیل سرکوب دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ مرتکب نقض حقوق بشر شده است

۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ خون‌هایی که ریخته شد و هنوز هیچ کس پاسخگو نیست

اسید پاشی به بی‌حجاب: فریضه اسلامی، پدیده اجتماعی زشت، فتنه رسانه‌ای یا توطئه سلطنت

در واکنش به انصار حزب‌الله، حسن خمینی وزارت کشور را مقصر دانست

انصارحزب الله گلستان، سیدحسن خمینی و ناطق نوری را تهدید کرد

بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت درباره تهدیدهای اخیر برعلیه سید صادق شیرازی

برشی از مطبوعات(۵)قانون علیه قانون

چند سال پیش(23)

چند سال پیش(۲۳)انصار حزب الله

گسترش گشت‌های موتوری “انصار حزب‌الله” با هدف “منکوب” کردن “مفسدان”

حکومت دینی،حکومت دیندار

حکومت دینی،حکومت دیندار،