چند سال پیش(۲۳)انصار حزب الله
زمان واندیشه(۵)حزب الله و انصار حزب الله
زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد) در موضوعات مختلف توسط اینجانب با نام مستعار علی میثمی به چاب می رسید.این قسمت در شماره های۲۳و۲۴و ۲۵و۲۶و۲۷ در۵ قسمت جداگانه در هفته نامه توانا درج شده است.
این روزها دوباره انصار حزب به بهانه بد حجابی مطرح شده است.انصار حزب الله مجموعه ای از نوچه های دولت سایه است که هرگاه لازم باشد به اشاره آنها عملیاتی می شوند.
***
حزب الله – انصار حزب الله
امام خمینی: حزب‌های الهی آثارش این است که روح خداست. یعنی کوشش آن این است که دعوت به خود نکند و دعوت به خدا بکند. این علامتی است که انسان می‌تواند تشخیص بدهد که چکاره است… البته گاهی حجاب‌ها مانع می‌شود که انسان بفهمد چکاره است… میزان ایده حزب است و اگر ایده چیز دیگری (غیر از خدا) باشد، این حزب شیطان است هراسمی هم داشته باشد ( صحیفه نور ج ۱۷ ص ۱۳۲).
انصار حزب‌الله : مؤسسه فرهنگی انصارحزب‌الله یک مؤسسه ثبت شده قانونی است که درحد وسع و مقدورات خود درراستای استمرارانقلاب و‌حفظ و گسترش دستاوردهای ارزشی آن فعالیت می‌کنند (روزنامه رسالت ۱۲/۱۲/۱۳۷۶).
حسین الله اکرم: بنده ودوستانم با تمام کسانی که اهل منطق و گفت و گوهستند آماده مباحثه و تضارب آرا هستیم و دراین مسیرهرگونه خشونت را محکوم می‌کنیم چرا که معتقدیم روشنفکرحقیقی و واقعی حزب‌الله است و دیگران هم یا مقلدند (غرب زده و شرق زده) و یا متحجر و مرتجعند (روزنامه رسالت ۱۲/۲/۱۳۷۷).
نشریه عصرما : گروهک انصارچون مهارش در دست بازار و بعضی عناصر مشکوک و نفوذی درصفوف انقلاب است نمی‌تواند تا نهایت منطقی مدعیانش پیش برود و تنها دربخشهایی انقلابی نمایی می‌کند که به اواجازه این کار داده شده باشد. آنان اگر سرانگشتی ازمرزهای مقررشده عبورکنند تمام بال و پرشان خواهد سوخت ( دوهفته نامه عصرما– شماره ۶۹– ۲۸/۲/۱۳۷۶).
دفتر تحکیم وحدت: دفترتحکیم وحدت انصارحزب‌الله را متهم به برخورد در تظاهرات روز دوشنبه کرد ( رسالت ۱۳/۱۲/۱۳۷۶).
دکترعطاء الله مهاجرانی : کسانی که دوشنبه گذشته تشنج و درگیری ایجاد کردند آشوب طلب بودند ( روزنامه رسالت ۱۳/۱۲/ ۱۳۷۶).
حسین‌الله اکرم : اعمال خشونت از طرف حزب‌الله را نفی کرد و گفت تمام این موارد تبلیغاتی بیش نیست و مادر تمام جاها و مکانها عمل و برخوردی خشونت آمیز و فراتر از کسانی را محکوم می‌کنیم ( روزنامه رسالت ۲۱/۱۲/۱۳۷۶).
روزنامه سلام: درخبرها آمده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرگرم جمع آوری امضاء از سایر نمایندگان هستند تا طرحی را برای بررسی ماهیت گروههای فشار از جمله گروه انصار حزب‌الله تهیه شود. طبق این طرح وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی موظف خواهند بود تا ظرف دوماه نتایج بررسیهای خود را درباره این گروهها تهیه نمایند. متعاقباً نتیجه کاراعلام خواهد شد. سؤالی که دراین باره به ذهن خطورمی‌کند این است این گروهها چند سالی است که درصحنه مسائل سیاسی و اجتماعی کشورفعال شده‌اند و حتی طی اقدامات تخریبی فراوانی به شکل غیر قانونی انجام داده‌اند که خساراتی را متوجۀ حقوق عمومی وخصوصی شهروندان کرده است. حال اینکه چطور شده است پس ازچند سال عده‌ای از نمایندگان به فکر ضرورت شناسائی ماهیت این گروهها افتاده‌اند اگر چه جای سؤال جدی دارد، اما اقدامی در خورتوجه است. تاکنون تصورقطعی عموم براین برداشت استوار بوده که این گروهها متصل به برخی مراکز قدرت بوده‌اند و اقدامات آنها نه تنها تحت پیگیرد قانونی نگرفته که حمایت نیز شده‌اند ( روزنامه سلام ۶/۲/۱۳۷۷).
سؤال ممکن است معنی ومفهوم حزب‌الله را برای ما تشریح کنید (خبرنگار روزنامه ایتالیایی لوتاکونتینوا).
امام خمینی : هر مسلمانی که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقیق شیعی برخوردار است یک عضو از اعضای حزب‌الله می‌باشد و تمامی دستورات این حزب و خط مشی آن را قرآن واسلام بیان کرده است (صحیفه نورج۴– ص ۱۸۹– ۱۹/۱۰/۱۳۵۷).
انصار حزب الله: اگر اعتراض به انصار و اهانت به بچه هایی که بار امانت بردوش دارند، نمک مصاحبه ها می‌شود، همه برای آن است که « بسیجی خوب» دفن شده است. بسیجی زیر خاک که باشد می‌تواند مرثیه‌اش را بخوانند اما اگر قرار باشد روی آسفالت راه برود و پرچم یالثارات بردوش کشد و با فحشا و منکر و فسق و اختلاس درافتد این دیگر خشونت دینی است!!! اگرمزاحم عبدالرحمن عوف‌ها و دزدان بیت المال و مخالفان ولایت فقیه شود، هرج ومرج طلب است. اگر به مجریان بی‌لیاقت درباب تخلفات قانونی ایشان هشداردهد، قانون شکن است… چرا غم دوچرخه سواری دختران اشراف و ماهواره خانواده‌های فاسد و آزادی بیان معروفی و سروش و یزدی را می‌خورید اما برایتان مهم نیست که در دهات سیستان یا سرخس خانواده‌ای دختر جوانش راکه دوچرخ سواری در خیابانهای زعفرانیه هم بلد نیست به ۱۰ هزار تومان فروخته است ….چرا…؟ (روزنامه اخبار ۱۲/۲/ ۱۳۷۵).
روزنامه اخبار : شما خود از اختلاس‌ها ورقم‌های ۱۳ رقمی می‌گوئید، ولی حتی یک بار نرفته‌اید تحقیق کنید که چرا و چگونه این رقم‌ها اختلاس می‌شود و چرا و چگونه از میان دهها مورد، یک مورد کشف می‌شود. شما نرفته‌اید عوامل اصلی را پیدا کنید، آنها را به میدان ولی عصربیاورید به همانهایی که بد حجاب می‌نامید، نشان دهید و بگوئید عامل فساد را پیدا کرده‌ایم و تحویل دادگاه می‌دهیم. شما هم روسری‌هایتان را کمی پائین بیاورید. اما تهمت زدن حمله کردن به یک دختر جوان و به یک پسرجوان بی‌خبرو نا آگاه کارساده‌تری است و ویترین خوبی هم دارد (روزنامه اخبار ۱۲/۴/۱۳۷۵).
نشریه عصرما: آری ما هم همراه با ویژه نامه گروهک انصارمی‌گوئیم که « حزب‌الله نه اهل طمع است و نه اهل ترس» و « حزب‌الله سودای نام و نان » ندارد و چیفه دنیا پست تر از آن است که او بخاطر آن به مصلحت‌های جناحی بیندیشد » و« احمق کسی است که به جز شیفتگی خدمت در پستها درآویزد و شیوه عمل شیفتگان هیچ گاه همانند تشنگان قدرت نخواهد بود وهرکه چنین کرد سوادی خیانت درسردارد» و « ابله کسی است که دین خود را به دنیا می‌فروشد و ابله تراز او کسی است که دین خود را به دنیای دیگری می‌فروشد». لیکن همین جریان غیررسمی که ما آن را پادوهای بازار در عرصه سیاست می‌دانیم ،علیرغم مستضعف نمایی، متناسب با میزان فعالیتشان در تخریب جدی‌ترین رقیب بازار، سهمی از نوالۀ اقتصاد زیرزمینی هم نصیب می‌برد. مثلاً دستمزد این مرحله آنان واگذاری چند آژانس مسافرتی دیگر و یا چند حق کمیسیون دیگردرمورد برخی فعالیتها درجزیره کیش است. پس باید گفت گردانندگان گروهک انصارهیچ ربطی به حزب‌الله ندارند. آری حزب‌الله واقعی بیدار است و پادوئی مزوّرانه گروهک انصارنیز او را خواب نمی‌کند ( دوهفته نامه عصرما– ش– ۶۹/- ۲۸/۲/۱۳۷۶).

محسن رضائی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت: آقای الله اکرم ارتباطی با سپاه ندارند و کارهایی که انجام داده‌اند اصلاً یک کار شخصی بوده و پرونده این اقدامات در سپاه دردست بررسی است. البته نیت ایشان خیر بوده ولی متأسفانه شیوه‌های نادرست وی به انقلاب ضربه زد (روزنامه سلام۲۴/ ۱/ ۱۳۷۷).
فائزه هاشمی رفسنجانی : انصارحزب‌الله دلسوختگان انقلابند ولی باید مثل هرگروه دیگری در چارچوب قانون عمل کنند. توسل به خشونت برخورد فیزیکی چاره رفع معضلات فرهنگی نیست (روزنامه سلام ۶/۴/۱۳۷۵).
حجه الاسلام ناطق نوری : نیروهای حزب‌الله خطوط انحرافی رادرهم می شکنند ( روزنامه رسالت ۲۹/۲/۱۳۷۵).
سید مرتضی نبوی، نماینده تهران: انصار حزب‌الله از ارزشهای اسلامی و انقلابی دفاع می‌کنند وازنیروهای مخلص و جبهه رفته می‌باشند ازآنان حمایت می‌کنیم (روزنامه رسالت ۴/۱۲/۱۳۷۶).
امام خمینی : اگر جائی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابانها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است. اگرقانون در یک کشوری عمل نشود کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند … بعد از آن که قانون وظیفه را مُعیّن کرد هرکس بخواهد که برخلاف اوعمل بکند این یک دیکتاتوری است ( صحیفه نورج ۱۴ ص ۲۶۹).
اخبار انصار حزب‌الله : سال ۷۴ : راهپیمائی و اجتماع انصار حزب‌الله در شهرک غرب تهران: راهپیمائی در آرامش و باهماهنگی با نیروهای انتظامی انجام شد (روزنامه سلام۲۹/۷/۱۳۷۴).
سال ۷۴: انصار حزب‌الله در تجمع یکشنبه دانشگاه تهران شرکت می‌کنیم. (روزنامه اخبار ۲۹/۷/۱۳۷۴).
انصارحزب‌الله در آخر وقت دیشب اعلام کرد که از حضور و تجمع در مراسم امروز دانشگاه تهران خود داری می‌کند ( روزنامه رسالت ۳۰/۷/۱۳۷۴).
سال ۷۴: راهپیمائی انصار حزب‌الله در مخالفت با سرمایه داران غرب زده (روزنامه سلام ۶/۸/۱۳۷۴).
سال ۷۴ : راهپیمائی گروهی ازمردم حزب‌الله تهران علیه ابتذال فرهنگی (روزنامه کیهان ۱۲/۸/۱۳۷۴).
سال ۷۴: طی یک راهپیمائی با شکوه انصار حزب‌الله خواستار مبارزه مسئولین با پدیده شوم رپ شد (روزنامه رسالت ۴/۹/۱۳۷۴).
سال ۷۴ : انصار حزب‌الله به فروشندگان البسه غربی هشدار داد (روزنامه رسالت ۱۶/۱۰/۱۳۷۴).
سال ۷۴ : حسین‌الله اکرم در راهپیمائی انصار حزب‌الله تکنوکراتها و دگراندیشان هیچ شانسی برای ورود به مجلس ندارند ( روزنامه رسالت ۷/۱۱/۱۳۷۴).
سال ۷۴ انصار حزب‌الله : لیبرالها، تکنوکراتها و دگراندیشان نباید به مجلس راه یابند ( روزنامه کار وکارگر ۲۲/۱۱/۱۳۷۴).
سال ۷۵: بهزاد نبوی از حسین‌الله کرم شکایت کرد ( روزنامه سلام ۱۲/۲/۱۳۷۵).
سال ۷۵ : انصار حزب‌الله با انتشار بیانیه‌ای در مورد تعرض روز یکشنبه گذشته به سینمای قدس از مسئولین سینمای کشور پوزش خواست (روزنامه اخبار ۲۰/۲/۱۳۷۵).
سال ۷۵: سخنرانی دکتر سروش به علت اعتراض گروه انصار حزب‌الله برگزار نشد (روزنامه اخبار ۲۴/۲/۱۳۷۵).
سال ۷۵ : اعتراض انصار حزب‌الله به مجلس ، وزارت دارایی، شهرداری، بانکها، پارک چیتگر، انجمن اسلامی و مناطق آزاد ( روزنامه اخبار ۲۶/۲/۱۳۷۵).
سال ۷۵: حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی: نیروهای حزب‌الله خطوط انحرافی را درهم می‌شکنند (روزنامه رسالت ۲۹/۲/۱۳۷۵).
سال ۷۵: تجمع انصارحزب‌الله در مقابل خبرگزاری جمهوری اسلامی روزنامه اخبار ۲۰/۳/۱۳۷۵).
سال ۷۵: روزگذشته با انجام راهپیمائی عنوان شد: تاکید انصارحزب‌الله بر اسلامی شدن دانشگاهها و به کار گیری استادان متعهد ( روزنامه کیهان ۲۴/۴/۱۳۷۵).
سال ۷۵ : تجمع انصارحزب‌الله در مقابل خبرگزاری جمهوری اسلامی کرج . (روزنامه ایران ۸/۶/۱۳۷۵).
سال ۷۵: در تجمع اعتراض آمیزعنوان شد: انصارحزب‌الله شهادت یک نفر، مارا از راهمان باز نخواهد داشت ( روزنامه کارو کارگر (۲۲/۷/۱۳۷۵).
سال ۷۵ : راهپیمائی دفاع از حریم ولایت انصارحزب‌الله در تهران برگزار می‌شود ( روزنامه رسالت ۳/۹/۱۳۷۵).
سال ۷۵: طی یک راهپیمائی، انصارحزب‌الله مشهد خواستارمقابله با مظاهر فساد شدند ( روزنامه کیهان ۲۳/۱۰/۱۳۷۵).
سال ۷۵: انصارحزب‌الله خواستار توبیخ نمایندگان لیبرال مجلس شدند روزنامه رسالت ۶/۹/۱۳۷۵).
سال ۷۵ : بنابرفرمایش مقام عظمای ولایت فقیه حضرت آیه‌الله خامنه‌ای مبنی برنوسازی معنوی و استقرارعدالت اجتماعی درهمه زمینه‌ها حزب‌الله اقدام به برگزاری سخنرانی و دعای پر فیض و روح بخش کمیل نموده است ( روزنامه رسالت ۲۳/۱۲/۱۳۷۵).
سال۷۶ : حسین‌الله کرم احضار شد ( ۱/۳/۱۳۷۶).
سال ۷۶: حزب‌الله : پیروزی اصلی در این انتخابات از آن کسانی است که برای ادای تکلیف به صحنه آمدند (روزنامه رسالت ۱۱/۳/۱۳۷۶).
سال ۷۶: در اعتراض به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برخی عناصر لیبرال و روشنفکر نما برای سخنرانی تجمعی از سوی اتحادیه دانشجویان حزب‌الله برگزار گردید (روزنامه رسالت ۲۵/۸/۱۳۷۶).
سال ۷۶: اتحادیه دانشجویان حزب‌الله دانشگاهها: دوران مضحکه کردن ارزشهای دینی و انقلابی به سر آمده است. دانشگاه محل بحث یک طرفه نیست (روزنامه رسالت ۲۵/۸/۱۳۷۶).
سال ۷۶: دفتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویی مورد حمله قرار گرفت (روزنامه سلام۲۵/۸/۱۳۷۶).
سال ۷۶ : رد اتهامات حسین‌الله کرم علیه بهزاد نبوی ( روزنامه کار و کارگر۲۷/۶/۱۳۷۶).
سال ۷۶: تجمع دانشجویان حزب‌الله در دفاع از قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت نظام ( روزنامه رسالت ۷/۱۲/۱۳۷۶).
سال ۷۷: محسن رضائی پرونده اقدامات الله کرم درسپاه دردست بررسی است (روزنامه سلام ۲۶/۱/۱۳۷۷).
سال ۷۷ : انتقاد حجه‌الاسلام ری شهری ازاخلال در نماز جمعه (روزنامه سلام ۷/۲/۱۳۷۷).
سال ۷۷: تجمع گروه طبرزدی در پارک لاله به خشونت انجامید (روزنامه سلام ۵/۳/۱۳۷۷).
سال ۷۷: پارک لاله توطئه شبه روشنفکری و نئو چماقداری علیه حزب‌الله (نشریه شلمچه ۱۵/۳/۱۳۷۷ ش ۳۲ ).
سال ۷۷: راهپیمائی غیر قانونی علیه کرباسچی تظاهر کنندگان که پیشاپیش آنهاحسین‌الله کرم سرگروه انصارحزب‌الله حرکت می‌کرد شعارهای مرگ بر کرباسچی خائن سردادند ( روزنامه سلام ۳/۵/۱۳۷۷).
امام خمینی: ازآنچه در نظرشرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشوراسلامی و مخالفت با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگرجلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگربرخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگرآنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند (صحیفه نورج ۲۱ – ص ۱۹۵).
سید مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامه رسالت: امام راحل نیزدر وصیت نامه‌شان تأکید کرده‌اند اگر درجایی ارزشها تعطیل می‌شود و مسئولان توجه نمی‌کنند مردم خودت اقدام کنند ( روزنامه رسالت ۴/۱۲/۱۳۷۶).
نشریه یالثارات، ارگان انصار حزب الله: آری حزب‌الله هشیار است! با ولایت گریزی و امام (ره) ستیزی شعار شرک آلود جامعه مدنی سرمی‌دهند. درشعارهایشان هیچ خبری از اهداف و نگرانی‌های شهدا و امام (ره) و سرنوشت اسلام و انقلاب نیست و به جای آن ترجیح بند عاریتی « آزادی بیان »، « آزادی قلم »، « آزادی های اجتماعی » و « مشارکت مدنی » را تکرارمی‌کنند. چون جغدان شوم به لانه خزیده و صحنه‌های انقلاب و انتخابات را تحریم کرده بودند حالا با طمعی خام و تصورتاریکی از لانه‌های خود بدر آمده‌اند. به جای آرمانها و شعارهای جاوید امام ره و اسلام ناب محمدی (ص) دم از جامعه مدنی، توسعه فرهنگ سیاسی، تسامح و تساهل، آزادی‌های بی حد وحصر، تشکیل احزاب و یونسکو وحقو ق بشرو بی بند وباری و مطبوعات رها می‌زنند. ابله کسی است که دین خود را به دنیا می‌فروشد و ابله ترازاو کسی که دین را به دنیای دیگری می‌فروشد. این حزب‌الله است که عوامل تهاجم فرهنگی را با عطر شهادت تار ومارمی‌کند (نشریه یالثارات الحسین (ع) ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری).
سید مرتضی نبوی، نماینده تهران : روزنامه سلام آنها را (انصارحزب‌الله) راست افراطی می‌داند و یا نشریه عصرما به دلیل اینکه بنده گفته‌ام حرکت انصارحزب‌الله یک حرکت اصیل دانشجویی است درسرمقالۀ خود نوشته است که جناح راست سنتی در صدد جذب انصار حزب الله است. درحالی که انصارحزب‌الله با مواضع اصولی خود امثال بنده و روزنامه را جذب کرده‌اند… از اینکه دیدیم دانشجویان انصارحزب‌الله که بچه‌های ترکش خورده جبهه هستند در دانشگاه حضور پیدا کرده‌اند واز حقایق و معرفت اسلامی دفاع می‌کنند درحقیقت ما شیفته و جذب آنها شده‌ایم. جوانان حزب‌الله حاضر نیستند با شعار قانون‌گرایی امربه معروف و نهی ازمنکر را تعطیل کنند (روزنامه رسالت ۱۸/۸/۱۳۷۴).
نشریه عصرما: فعالیت ها و اقدام های غیر قابل دفاع گروهی کوچک و درعین حال پرسرو صدا به نام انصارحزب‌الله سؤالات و ابهامات زیادی را دراذهان عمومی ایجاد و موجبات نگرانی دلسوزان انقلاب را نسبت به بد نامی حزب‌الله فراهم آورده است. گروه مذبور ازهمان بدو تأسیس اعمال غیرقابل توجیه خود را تحت نامهای مقدس و در قالب دفاع از ارزشها و باورهای مورد وفاق مردم مسلمان انجام داد و البته با بد دفاع کردن از همین ارزشها زمینه را برای ضعف آنها فراهم ساخت. در راستای همین فرایند گروه انصاربا تشبّث به وصیت نامه امام (ره) قوانین موضوعه را نادیده می‌گیرد…(دوهفته نامه عصرما ش ۶۹ ۲۸/۲/۱۳۷۶۵).
سید مرتضی نبوی، نماینده مجلس: نباید اینگونه باشد که سر انصارحزب‌الله چماق بخورد ولی گروههایی مانند نهضت آزادی و کسانی که اعتقادی به اسلام و انقلاب ندارند آزاد باشند به ارزشها بتازند (روزنامه رسالت ۴/۲/۱۳۷۶).
روزنامه اخبار: برادران انصارحزب‌الله! دین ما، اسلام ما، و مذهب ما آنقدرقوی، مستدل و منطقی است که نباید ازسخنان چند نفرکه به قول شما مخالف خوانی می‌کنند یا اباحه‌گری را تبلیغ می‌کنند ترسید…اگر تحمل انتقاد نداشته باشید می‌دانید ضربه خواهیم خورد. اگرشما به چند سخنران به چند نشریه یا سینما هجوم نبرید رادیوهای بیگانه خوراک پیدا نمی‌کنند…(روزنامه اخبار ۱۲/۴/۱۳۷۵).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com