انصار حزب الله قصد دارد تابه امر به معروف و نهی از منکر همت گمارد . این میتواند تهدیدی برای همین ازادیهای اندک افراد و البته تهدیدی برای امنیت روانی افراد باشد ؛ اما میتوان این تهدید را به فرصتی تبدیل کرد تا مشارکت اجتماعی مردم بیشتر شود و ظاهر دینی و بی دینی مصطلح در جامعه تغییر کند. توجه داشته باشید که در اسلام و حتی بین فقهای شیعی یک تفکر خاص وجود ندارد ولی در جمهوری اسلامی تلاش شده تا تعداد خاصی از فقها و یک تفکر به عنوان نماینده اسلام معرفی شود. حال میتوان از فرصت انصار استفاده کرد و به معرفی افکار دیگر موجود در اسلام و فقه شیعی همت گذاشت.
فرض کنید فردی می اید و در خیابان جلوی شما را میگیرد و دعوت به رعایت حجابتان میکند. شما در چارچوب فکریتان حجاب را جز مسلمات دینی می دانید و نسبت به تذکر ان فرد مرعوب میشوید در حالی که چنین نباید باشد. شما میتوانید بگویید من مقلد اقای کدیور هستم و ایشان به عنوان فقیه حجاب موی سر را لازم نمیدانند. اگر به شما گفتند کدیور دیگر کیست یا مرجع نیست باز هم جواب میدهید که ایشان از ایت الله منتظری اجازه اجتهاد دارند . اگر باز گفتند که حجاب مسلم دینی است و فقیهی نمیتواند حکم دهد باز جواب میدهید که خیر در قران و در هیچ ایه ای به حجاب موی سر اشاره نشده و اگر ترجمه ای بدین شکل بوده ان ترجمه اشتباه است. ضمن اینکه فقیهان باید مشخص کنند مسلمات دینی کدام است و اقای کدیور حجاب را جز مسلمات دینی نمیداند.
میبینید که چطور از حالت مرعوب شدن وارد فضای دیگری میشویم که طرف مقابل را به چالش میکشد و باعث میشود تفکرات مختلف دینی در جامعه مطرح شوند و نامهای ممنوعه در جامعه شنیده شود. این مسئله قطعا با خواست تندروها هم خوانی ندارد و انها را وارد فضایی میکند که اصلا فکرش را هم نمیکردند . یعنی تهدید انها تبدیل به فرصتی برای تغییر نگرش مردم نسبت به دین و اشنایی با تفکرات مختلف دینی میشود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)