حکومت دینی،حکومت دیندار،این عنوان یادداشتی بود که بنده درتاریخ۱۲دی سال ۱۳۷۷بام نام مستعار«علی میثمی» در روزنامه صبح امروزنوشتم.
اکنون که آقای حسن روحانی (رئیس جمهوری)از دولت دینی و دولت دیندار (باوجود اقتدارمطلق ولی مطلقه فقیه)سخن گفته است خالی از لطف ندیدم آنرا در صفحه خود تکرار کنم.
این یادداشت بعدا توسط نشریه یالثارالحسین وابسته به انصار حزب الله مورد هجمه و ناسزا قرار گرفت.
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۱۵خرداد۱۳۹۳
ادامه در
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)