صفحه‌ی ویژه‌ی

Sahel.nuri

آخرین مطالب :


متن شماره‌ی ۴۵ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی۴۴ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی ۴۳ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی ۴۲ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی۴۱ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌‌ی ۴۰ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی ۳۹ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی ۳۸ از کتاب دیلِ‌گپ


متن شماره‌ی ۳۷ از کتاب دیلِ‌گپ


انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟


« کارناوال های انتخاباتی ، سریال پنجم» علی عبدالرضایی


کارناوال های انتخاباتی در ایران،سریال چهارم_علی عبدالرضایی


قاعده‌افزایی و قاعده‌کاهی


غزل پست‌مدرن


لحن گردانی


سرعت سطر


اروتیسم در ادبیات نومدرنیستی

آخرین نظرات توسط نویسنده Sahel.nuri

    نطری یافت نشد.