خيلى هيچى دست ما نيست. هنوز زندگى پاره خط كوتاهى‌ست و تنها مرگ ادامه دارد! مرگى كه كم كم دارد تعريف از دست مى‌دهد. دقيقن دو روز بعد از توافق ننگين عليه پناهجويان، تروريست‌ها دست به كار شدند تا بروكسل پايتخت اتحاديه‌ى اروپا برود روى هوا!
ديگر گذشت آن زمان كه ملا نتربوق سرطان چاراسبه داشت. طى اين سال‌ها تروريست‌ها مدام عليه طبقه‌ى فرودست عمل كرده‌اند؛ شك نكنم چه كنم!؟

مارس ۲۰۱۶

ویدیوی این متن را در یوتیوب کالج شعر ببینید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)