خیلى هیچى دست ما نیست. هنوز زندگى پاره خط کوتاهى‌ست و تنها مرگ ادامه دارد! مرگى که کم کم دارد تعریف از دست مى‌دهد. دقیقن دو روز بعد از توافق ننگین علیه پناهجویان، تروریست‌ها دست به کار شدند تا بروکسل پایتخت اتحادیه‌ى اروپا برود روى هوا!
دیگر گذشت آن زمان که ملا نتربوق سرطان چاراسبه داشت. طى این سال‌ها تروریست‌ها مدام علیه طبقه‌ى فرودست عمل کرده‌اند؛ شک نکنم چه کنم!؟

مارس ۲۰۱۶

ویدیوی این متن را در یوتیوب کالج شعر ببینید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)