صفحه‌ی ویژه‌ی

ROWSHANYHAA@GMAIL.COM

آخرین مطالب :


رد فمینیسم امپریالیستی


علم و رهایی


ارنست بلوخ در باره‌ی ابن سینا


در مورد بستن حساب‌های رسانه‌ای ترامپ


بخشی از “یهودی ستیزی و سبب‌شناسی تنفر”


دموکراسی بدون مردم : پوپولیسم چپ در مقابل پلورالیسم بی مایه


دموکراسی بدون مردم:  پوپولیسم چپ در مقابل پلورالیسم بی مایه

باروخ اسپینوزا ۱۶۳۲−۱۶۷۷

اسپینوزا، متفکر آزادی بورژوایی


در سوگ لئو پانیچ ( ۲۰۲۰ – ۱۹۴۵)


حریم های شخصی


ظرفیت بالقوه تاریخ (۱۹۸۷)


مارکس و فمینیسم


شکست ترامپ و پیروزی ترامپیسم


خود زنی / آسیب به خود


چرندیات جردن پیترسون


فمینیسم برای ۹۹ درصدی‌ها

آخرین نظرات توسط نویسنده ROWSHANYHAA@GMAIL.COM

    نطری یافت نشد.