8 Steps to Setting Healthy Boundaries

حریم  سخت

از صمیمیت و روابط نزدیک پرهیز می کند

بعید است که کمک بخواهید.

روابط نزدیک کمی دارد.

اطلاعات شخصی را به راحتی در میان نمیگذارد

ممکن است حتی در روابط رمانتیک،  فاصله خود را حفظ می کند.

دیگران را دور نگه می دارد تا از احتمال طرد شدن جلوگیری کند.

 

حریم متخلل

 اطلاعات شخصی را  ب راحتی و بیش از حد با دیگران به اشتراک می گذارد.

در گفتن “نه” به درخواست های دیگران مشکل دارد..

بدون ان که از او خواسته شود، درگیر مشکلات دیگران می شود.

 خود را درنظرات دیگران  حستجو می کند.

 در مقابل آزار، سوءاستفاده یا بی احترامی، واکنشی  ندارد.

ز ترس طرد و رسوای همرنگ جکاعت می شود.

 

حریم سالم

به عقاید خود اهمیت می دهد.

 از ارزش هایش به خاطر دیگری نمی یگذرد. 

اطلاعات شخصی را به روشی مناسب،) نه بیش از حد نه کم)  به اشتراک می گذارد

خواسته ها و نیازهای شخصی خود را می داند و توانایی بیان آن را دارد.

 پاسخ منفی دیگران را قبول و به آن احترام می گدا می داند: نه یعنی نه!

 

 

 اغلب افراد ترکیبی از حریم های گوناگون دارند، حریم هایی که مانند هر امر دیگر زندگی ثابت نبوده و دگرگون می شوند.

معیار مناسب بودن حریم ها بستگی به شرایط دارد.

حریم های فرد، بستگی به فرهنگ او دارد ولیباید از غلطیدن به نسبیت فرهنگی نپرهیز کرد، زیرا، معیارحقوق بشر است.

 

 و اما ظرافت رابطه با دیگری احترام به حریم های وی است هر چند سخت، و عدم سوء آستفاده از خلل و فرج های حریم متخلل است.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)