صفحه‌ی ویژه‌ی

دکتر بهمن جلدی

آخرین مطالب :

دوستم فرشید هکی یک ایرانگرا بود


راهکارهای حقوقی مناسب در برابر اعمال رژیم جدید حقوقی در دریای مازندران

پان ایرانیست اسلامی کپی ناموفق مارکسیست اسلامی


ماجراجویی های سپاه پاسداران باعث فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی میشود؟


مدارک مستند قتل اکبر هاشمی‌ رفسنجانی و دلایل آن

آسیب شناسی آپوزیسیون جمهوری اسلامی

علم بهتر است یا وزارت؟


بررسی وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی

بیانیه لوزان-چای و مسایل حقوقی آن:

وضعیت درناک کودکان معتاد در جمهوری اسلامی

اخبار بدون شرح پس از گذشت ۳۶ سال از جمهوری اسلامی:

مسایل و مناقشات حقوقی دریای خزر


ولخرجی ها و دست و دلبازی های جمهوری اسلامی در خاورمیانه:


اوباما یا با اونا یا با ما


وضعیت حقوق کودک در دولت یازدهم حسن روحانی

رابطه آلودگی هوا با حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به وضعیت حقوقی ریحانه جباری

ایرادهای حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی

سیزده بدر و نقض حقوق بشر محیط زیست ما ایرانیان

آخرین نظرات توسط نویسنده دکتر بهمن جلدی

    نطری یافت نشد.